Menu schované do tlačítka

 

Hřiště pro veřejnost

Sportovní areál
ZŠ Přeštice, Na Jordáně

Vstupné 
 

Doba otevření
venkovních sportovišť
pro veřejnost

školní mládež do 15 let

5 Kč  od 20. dubna – do 30. září

po - so     16 - 19

studenti

10 Kč

dospělí

20 Kč

zapůjčení míče

20 Kč

zapůjčení sítě
(volejbal, tenis)

20 Kč

SAZEBNÍK PRONÁJMŮ ZDE

Řád venkovních sportovišť ZŠ Přeštice

Sportovních aktivit na venkovních sportovištích ZŠ Přeštice se mohou účastnit :

  • žáci ZŠ Přeštice v rámci hodin TV a sportovní výchovy
  • sportovci TJ Sport Přeštice v rámci pravidelných tréninkových hodin
  • ostatní zájemci v termínech stanovených otevřením sportovišť

Sportovní aktivity mohou být vykonávány pouze za přítomnosti:

  • učitele školy
  • trenéra TJ Sport
  • správce venkovních sportovišť

Venkovní sportoviště jsou pro veřejnost otevřena pouze ve stanovenou dobu a za příznivého počasí.

Vstup do areálu venkovních sportovišť je povolen pouze na pokyn učitele (trenéra, správce) a v odpovídající obuvi, která nemůže poškodit umělý povrch sportoviště.

Do areálu není dovoleno vjíždět motorovými vozidly a na jízdních kolech (včetně koloběžek a kolečkových bruslí).

Areál je možno využívat jen k účelům, ke kterým byl vybudován a způsobem, který nepoškozuje povrch ani ostatní zařízení areálu. Pohybovat se po něm lze pouze ve vytyčených prostorech.

Na žádné z hřišť ani na běžeckou dráhu není dovoleno vnášet a konzumovat potraviny včetně nápojů.

V celém areálu platí zákaz kouření, přinášení a konzumace alkoholických nápojů.

Do sportovního areálu je zakázáno vodit psy.

Zájemci z řad veřejnosti zaplatí při příchodu do areálu vstupné případně poplatek za zapůjčení sportovního náčiní podle platného ceníku.

Vstupenky jsou nepřenosné a musí být připraveny kdykoliv ke kontrole .

Veškeré odpadky je nutno ukládat do příslušných odpadových nádob.

Všichni přítomní jsou povinni dbát pokynů učitele (trenéra, správce).

Neukázněné sportovce z řad veřejnosti může správce z areálu vykázat.

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti