Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2021/2022

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
 Atletický trojboj
 okresní kolo
 1. místo  družstvo A  R. Mašát
 V. Kopřivová
 V. Chmelíková
 A. Němečková
 3. místo  družstvo B
 2. místo  Nela Faitová
 3. místo  Vanesa Kreuzmanová
 Florbal - kategorie II otevřená
 okresní turnaj
 3. místo  smíšené družstvo
 4. a 5. ročníku
 R. Mašát
 L. Friebel
 Florbal - ČepsCup
 krajské finále - dívky
 2. místo    L. Friebel
 Florbal
 Májový turnaj - chlapci
 2. místo   A tým
 5. místo   B tým
 McDonald's Cup
 krajské kolo
 5. místo  A tým  L. Friebel
 McDonald's Cup
 okresní kolo
 1. místo  A tým
 4. místo  B tým
 McDonald's Cup
 okrskové kolo
 3. místo  A tým
 4. místo  B tým
 McDonald's Cup
 okresní kolo
 1. místo  A tým
 4. místo  B tým
 Štafetový pohár
 krajské kolo
 9. místo  družstvo žáků  R. Mašát
 N. Květoňová
- skok z místa  1. místo  Jan Haták
- skok z místa  2. místo  Jan Roháč
- skok z místa  1. místo  Adéla Stuchlová
- hod medicinbalem  1. místo
 Štafetový pohár
 okresní kolo
 1. místo  družstvo žáků  R. Mašát
 Dopravní soutěž
 okresní kolo
 2. místo  družstvo mladších žáků  O. Vizingrová
 2. místo  družstvo starších žáků  
 Vybíjená - dívky
 okresní přebor
1. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
 Vybíjená  (kat. otevřená)
 krajské kolo
 3. místo  družstvo 4. a 5.r.  R. Mašát
 Vybíjená  (kat. otevřená)
 okresní přebor
 1. místo  družstvo 4. a 5.r.  R. Mašát
 Karlovarský skřivánek
 krajské a celostátní kolo
 2. místo a postup
 do celostátního kola
 Klára Radová (5.A)  V. Kopřivová
 N. Květoňová
 1. místo a postup
 do celostátního kola
 1. místo celostátní kolo
 Erik Bajraktari (5.A)
 Logická olympiáda
 krajské kolo
1.-3. místo  Emma Turková (1.C)  N. Květoňová
1.-3. místo  Elena Hošková (2.B)  L. Vodičková
2. místo s postupem
do celostátního kola
 Jan Méner (4.A)  D. Mrskošová
5. místo  Vanesa Květoňová (4.C)  R. Mašát
 Přespolní běh
 okresní kolo - děvčata
 1. místo  Tereza Svobodová (V.C)  R. Mašát
 3. místo  Kristýna Bezděková (V.B)
 4. místo  Kateřina Sýkorová (V.B)
 7. místo  Veronika Felixová (V.C)
 Přespolní běh
 okresní kolo - chlapci
 1. místo  Lukáš Kydlíček (V.A)
 9. místo  Alex Mačejovský (V.C)
 10. místo  Šimon Jeslínek (V.D)

2. stupeň ZŠ

soutěž  umístění  soutěžící  učitel (trenér)
       
 Pohár rozhlasu
 krajské kolo
 1. místo  mladší chlapci  E. Šteflíková
 Pohár rozhlasu
 okresní kolo
 1. místo  mladší chlapci  E. Šteflíková
 1. místo  mladší dívky  D. Hodanová
 1. místo  starší chlapci  M. Kindl
 1. místo  starší dívky  I. Malátová
 Basketbal - starší dívky
 krajské finále
 3. místo  družstvo dívek (IV)  P. Fornouz
 I. Malátová
 Basketbal
 okresní turnaj
 1. místo
 s postupem
 družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 I. Malátová
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  M. Kindl
 Matematická olympiáda
 okresní kolo
 8.–11. místo (Z6)  Josef Benda (VI.F)  V. Kašpar
 3. místo (Z7)  Aneta Hajšmanová (VII. C)  P. Žižková
 8.–11. místo (Z7)  Eliška Kubíková (VII. E)  D. Bošková
 Biologická olympiáda
 okresní kolo
 3. místo
 s postupem do KK
 Soňa Dobrá (VII.B)  I. Boulová
 4. místo  Vít Patrman (VI.A)  M. Krátká
 Olympiáda v českém jazyce
 okresní kolo
 Radek Brada (IX.E)  4. místo  J. Šestáková
 Alice Vodičková (IX.D)  8.místo  E. Frančeová
 Biologická olympiáda
 okresní kolo - kat. C
 2. místo
 s postupem
 Markéta Šíchová (IX. B)  M. Krátká
 10. místo  Denisa Kriegerová (VIII. C)  L. Křížová
 Matematický klokan
 okresní kolo
 2. místo (Benjamín)  Daniel Tolar (VII. B)  M. Malík
 3. místo (Kadet)  Jiří Štěpán (IX. C)
 Zeměpisná olympiáda
 okresní kolo on-line
 8. místo (kat.C)  Šimon Hamršmíd (VIII. C)  L. Křížová
 3. místo (kat.B)  Soňa Dobrá (VII. B)  M. Malík
 4. místo (kat.B)  Šimon Tykvart (VII. B)
 10. místo (kat.A)  Michal Švihla (VI. F)  E. Šteflíková
 Odbíjená
 okresní turnaj
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  M. Kindl
 2. místo  družstvo děvčat (IV)  E. Šteflíková
 Dějepisná olympiáda
 okresní kolo
 7. místo  Radek Brada (IX.E)  J. Šestáková
 10. místo   Robin Bešta (IX.D)  E. Frančeová
 Chemická olympiáda
 okresní kolo
 3. místo  Radek Brada (IX.E)  V. Kašpar
 4. místo  Jiří Štěpán (IX.C)
 6. místo  Ester Košařová (IX.D)
 Olympiáda v anglickém jazyce
 okresní kolo
 4. místo  Magdaléna Farkašová (VII.B)  R. Maxiánová
 10. místo  Soňa Dobrá  (VII.B)
 7. místo  Leontýna Jílková (VIII.E)  O. Volfová Naxerová
 Konverzační soutěž v německém jazyce
 okresní kolo
 2. místo s postupem
 do krajského kola
 Markéta Šíchová (IX.B)  L. Křížová
 3. místo  Karolína Huřťáková (IX.E)  J. Mračková
 Výtvarná soutěž
 EUROPE DIRECT Klatovy  
 6. místo  Adam Štýs (VI.E)  L. Pastyříková
 Florbal
 okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz
 3. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  družstvo chlapců (III)  A. Hajžman
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  E. Šteflíková
 Florbal
 krajské kolo
 2. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz
 3. místo  družstvo chlapců (III)  A. Hajžman
 4. místo  družstvo chlapců (IV)  Z. Hodaň
 Přespolní běh
 krajské kolo
 2. místo  družstvo chlapců (III)  E. Šteflíková
 6. místo  družstvo děvčat (III)
 1. místo s postupem  družstvo chlapců (IV)
 7. místo  družstvo děvčat (IV)
 2. místo  Jolana Kroupová (III)
 2. místo  Daniel Kuběna (IV)
 5. místo  Jiří Štěpán (IV)
 Přespolní běh
 okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (III)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (III)
 1. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
 2. místo  Albert Šimonovský (III)
 1. místo  Jolana Kroupová (III)
 2. místo  Daniel Kuběna (IV)

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021  

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti