Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
Logická olympiáda
- krajské kolo
 28.-29. místo  Zuzana Šúšová (5.A)  N. Květoňová
Matematický klokan
- okresní kolo
- kategorie Cvrček
 1.-3. místo  Marek Beneš (3.A)  D. Mrskošová
 4. - 7. místo  Kristýna Tomanová (3.B)  E. Veselá
 8. - 11. místo  Tomáš Fritch (3.A)  D. Mrskošová
 Jan Méner (3.A)
 PANGEA
 - matematická soutěž
 - krajské kolo
 8. místo  Kristýna Bezděková (4.B)  J. Schlucková
 2. místo  Anna Ménerová (5.B)  N. Květoňová
 3. místo  Nela Marie Řeřichová (5.A)
 9. místo  Zuzana Šúšová (5.A)
 9. místo  Nella Krimlová (5.B)  J. Schlucková
       

 

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
 Matematická olympiáda
 - okresní kolo
 4. místo (Z6)  Soňa Dobrá (VI.B)  M. Malík
 1. místo (Z7)  Dan Kladívko (VII.D)  V. Kašpar
 2. místo (Z8)  Jiří Štěpán (VIII.C)  M. Malík
 Matematický klokan
 - okresní kolo
 - kategorie Benjamín
 3. místo  Šimon Tykvart (VI. B)  M. Malík
 6. místo  Kristýna Holečková (VI. A)  M. Majerová
 7. místo  Dan Kladívko (VII. D)  V. Kašpar
 9. místo  Klára Štýsová (VII. E)  V. Kašpar
 Matematický klokan
 - okresní kolo
 - kategorie Kadet
 1. místo  Jan Hofman (IX. D)  A. Hajžman
 3. místo  Jan Wiesner (IX. C)  V. Kašpar
 9. místo  Marek Trš (IX. E)  M. Kučerová
 Chemická olympiáda
 - okresní kolo
 4. místo  Olga Strejcová (IX.C)  M. Majerová
 5. místo  Zuzana Kroupová (IX.C)
       

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti