Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Matematická soutěž Pythagoriáda
- okresní kolo
 3. místo  Barbora Lukášová (V.C)  E.Veselá
Mladý záchranář
- krajské kolo
 8. místo  družstvo (D.Šimice a N.Pechanová - V.D,
A.Hohlbergerová a K.Duchek - V.A)
 O. Vizingrová
Atletický trojboj
- okresní kolo
 1. místo  družstvo starších A  M. Fornouzová
 4. místo  družstvo starších B
 4. místo  družstvo mladších C
 5. místo  družstvo mladších B
Štafetový pohár
- krajské kolo
 4. místo  družstvo Přeštice A  N. Květoňová
 R. Mašát
 Č. Smetana
 14. místo  družstvo Přeštice B
Dopravní soutěž
- krajské kolo
 3. místo

 družstvo cyklistů z 5.B (V.Kabát, T.Tykvart, E.Kořánová, M.Skálová)

 O. Vizingrová
Dopravní soutěž
- okresní kolo

 1. místo
 s postupem

Matematický klokan (Cvrček)
- okresní kolo
 5. místo  Šimon Tykvart (3.B)  P. Čapková
 6.-10. místo  Daniel Tolar (3.B)
 Anna Bryndová (2.A)  N. Květoňová
Vybíjená
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (4. a 5.r.)  M. Fornouzová
Štafetový pohár
- okresní kolo
 1. místo  štafeta A  N. Květoňová
 R. Mašát
 Č. Smetana
 2. místo  štafeta B
Mc Donald´s Cup (fotbal)
okrskové kolo
 2. místo  kategorie A  L. Friebel
 2. místo  kategorie B
Mc Donald´s Cup (fotbal)
- okresní kolo
 2. místo  kategorie A
 2. místo  kategorie B
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo

 3. místo
 s postupem

 Štěpánka Doubková (5.A)  R. Mašát
 N. Květoňová
 4.-5. místo  Anna Hohlbergerová (5.A)
Recitační soutěž
 - okresní kolo
 čestné uznání  Václav Strejc (4.B)  L. Friebel
 čestné uznání  Petra Kováříková (5.C)  E. Veselá
POHÁR ZŠ VE FLORBALU
ČEPS cup 2017/2018
 2. místo  družstvo chlapců  L. Friebel
 3. místo  družstvo dívek  R. Mašát

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Minikopaná
- okresní přebor
 2. místo  starší žáci (IV)  
Pohár rozhlasu
- krajské kolo
 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl
 2. místo  starší žačky (IV)  P. Fornouz
Pohár rozhlasu
- okresní kolo
 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman
 1. místo  starší žačky (IV)  
 1. místo   mladší žáci (III)  
 3. místo   mladší žačky (III)  
Dopravní soutěž
- okresní kolo

 6. místo

 družstvo cyklistů z 8.C (M.Mašek, A.Trachta, N.Holcová, M.Kokošková)

 A. Hajžman
Odbíjená
- okresní kolo (IV)
 3. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz
 2. místo  družstvo chlapců  
Biologická olympiáda
- okresní kolo (C)
 3. místo
 s postupem
 Hedvika Pelíšková (8.C)  L. Křížová
Biologická olympiáda
- okresní kolo (D)
 5. místo  Klára Dvořáková (7.A)
 8. místo  Eliška Levorová (7.A)
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo (E)
 2. místo  Michal Duchek (9.C)  J. Dobranský
 5. místo  Filip Janota (9.A)  D. Bošková
 6. místo  Barbora Šteinerová (9.E)  J. Dobranský
 7. místo  Markéta Peclová (9.E)
 8. místo  David Stuchl (9.C)
Fyzikální olympiáda
- Archimediáda (G)
 4. místo  Nikola Dupalová (7.B)  D. Bošková
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo

 2. místo
 s postupem

 Karolína Mourková  A. Karpíšková
Matematický klokan
- (KADET)
 7--9. místo  Lucie Langová (9.B)  M. Malík
 10. místo  Barbora Šteinerová (9.E)  D. Bošková
Basketbal
- okresní kolo (IV)
 1. místo  družstvo chlapců  
 1. místo  družstvo děvčat  

Basketbal
- okresní kolo (III)

 1. místo  družstvo chlapců  M. Kindl
 2. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz
Basketbal
- krajské kolo (IV)
 4. místo  družstvo chlapců  A. Hajžman
Chemická olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Vanda Krsová (9.C)  M. Majerová
 5. místo  Martina Cvačková (9.B)  M. Kučerová
 V. Kašpar
Recitační soutěž
- okresní kolo (III)
 1. místo
 s postupem
 Vojtěch Moulis (6.A)  L. Dobranská
 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  V. Straková
Recitační soutěž
- okresní kolo (IV)
 1. místo  Veronika Veselá (8.E)  V. Šafratová
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo (A)
 2. místo  Jakub Cízler (6.D)  J. Rajčok
 4. místo  Vojtěch Moulis (6.A)  K. Charvát
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo (B)
 2. místo  Eliška Vozárová (7.D)  J. Rajčok
 5. místo  Matěj Štěpánek (7.C)  M. Malík
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo  (C)
 6. místo  Tereza Cibulková (9.B)  J. Rajčok
 10. místo  Lucie Langová (9.B)
Soutěž v anglickém jazyce -
okresní kolo (I.A)
 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  J. Brunnerová
Soutěž v anglickém jazyce -
okresní kolo (II.A)
 5. místo  Josef Kostkuba (8.B)  O. Volfová
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo
 2. místo
 s postupem
 Karolína Mourková (9.C)  A. Karpíšková
Matematická olympiáda
- okr. kolo
 1. místo  Filip Janota (9.A)  D. Bošková
 8. místo  David Stuchl (9.C)  V. Kašpar
Olympiáda v českém jazyce
- okr. kolo (I)
 4. místo  Tereza Cibulková (9.B)  E. Frančeová
 6. místo  Elena Brožová (9.C)  H. Matějovská
Soutěž v německém jazyce
- okr. kolo (II.A)

 1. místo
  s postupem

 Markéta Peclová (9.E)  L. Křížová
 M. Trhlíková
 6. místo   Vanda Krsová (9.C)  L. Křížová
 9. místo  Valeria Hajšmanová (9.B)  M. Trhlíková
Soutěž v německém jazyce
- okr. kolo (I.A)
 2. místo  Adéla Krsová (7.D)  J. Mračková
 10. místo  Matěj Štěpánek (7.C)
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
 3. místo  Filip Janota (9.A)  A. Zavadilová
 4. místo  Jindřich Homr (9.B)  M. Hrubá
 7. místo  Tereza Cibulková (9.B)
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
- (KADET)  
 3. místo  Filip Janota (9.A)  J. Rajčok
 5. místo  Martin Hrdonka (9.B)
 9. místo  Marek Hohlberger (8.D)  L. Křížová
 12. místo  Lucie Langová (9.B)  J. Rajčok
Házená
- krajské kolo
 2. místo  družstvo starších děvčat FOTO  P. Fornouz
Florbal
- okresní kolo
 2. místo  družstvo straších děvčat FOTO  P. Fornouz
 2. místo  družstvo mladších děvčat FOTO
Přespolní běh
- krajské kolo

SOUHRN A FOTO

 2. místo  družstvo chlapců (III)  I. Malátová
 3. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  družstvo děvčat (IV)
 2. místo  Michal Pergler (III)
 2. místo  Vanda Krsová (IV)
Přespolní běh
- okresní kolo

FOTO

 1. místo  družstvo děvčat (III)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (III)
 2. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  Kateřina Třísková (III)
 3. místo  Tereza Burlová (III)
 1. místo  Michal Pergler (III)
 1. místo  Vanda Krsová (IV)
 2. místo  Kateřina Burianová (IV)
Atletický čtyřboj
- republikové finále (Kolín)
FOTO
 4. místo

 družstvo děvčat
 (K.Burianová, K.Slouková,
V.Krsová, B.Šteinerová, K.Třísková)

 P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- krajské finále
FOTO
 1. místo  družstvo děvčat

 5. místo (IV)

 družstvo chlapců  A. Hajžman
 1. místo  Jan Pergler
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTO
 1. místo (IV)  družstvo děvčat  P. Fornouz
 1. místo (IV)  družstvo chlapců  A. Hajžman
 1. místo  Jan Pergler
 2. místo  Miroslav Polívka
       

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017  

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Exkurze ZOO Praha NEW

Vzdělávací program TŘÍDĚNÍ ODPADU NEW

Adaptační kurzy 6. ročníku

Exkurze 9. r. ve spalovně komunálního odpadu

První školní den

Páťáci vítají prvňáčky

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti