Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo

 3. místo
 s postupem

 Štěpánka Doubková (5.A)  R. Mašát
 N. Květoňová
 4. - 5. místo  Anna Hohlbergerová (5.A)
Recitační soutěž
 - okresní kolo
 čestné uznání  Václav Strejc (4.B)  L. Friebel
 čestné uznání  Petra Kováříková (5.C)  E. Veselá
POHÁR ZŠ VE FLORBALU
ČEPS cup 2017/2018
 2. místo  družstvo chlapců  L. Friebel
 3. místo  družstvo dívek  R. Mašát

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
       
Chemická olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Vanda Krsová (9.C)  M. Majerová
 5. místo  Martina Cvačková (9.B)  M. Kučerová
 V. Kašpar
Recitační soutěž
- okresní kolo (III. kat.)
 1. místo
 s postupem
 Vojtěch Moulis (6.A)  L. Dobranská
 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  V. Straková
Recitační soutěž
- okresní kolo (IV. kat.)
 1. místo  Veronika Veselá (8.E)  V. Šafratová
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo (kat. A)
 2. místo  Jakub Cízler (6.D)  J. Rajčok
 4. místo  Vojtěch Moulis (6.A)  K. Charvát
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo (kat. B)
 2. místo  Eliška Vozárová (7.D)  J. Rajčok
 5. místo  Matěj Štěpánek (7.C)  M. Malík
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo  (kat. C)
 6. místo  Tereza Cibulková (9.B)  J. Rajčok
 10. místo  Lucie Langová (9.B)
Soutěž v anglickém jazyce -
okresní kolo (I.A)
 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  J. Brunnerová
Soutěž v anglickém jazyce -
okresní kolo (II.A)
 5. místo  Josef Kostkuba (8.B)  O. Volfová
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo
 2. místo
 s postupem
 Karolína Mourková (9.C)  A. Karpíšková
Matematická olympiáda
- okresní kolo
 1. místo  Filip Janota (9.A)  D. Bošková
 8. místo  David Stuchl (9.C)  V. Kašpar
Olympiáda v českém jazyce
- okresní kolo (kat. I)
 4. místo  Tereza Cibulková (9.B)  E. Frančeová
 6. místo  Elena Brožová (9.C)  H. Matějovská
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo (II.A)

 1. místo
  s postupem

 Markéta Peclová (9.E)  L. Křížová
 M. Trhlíková
 6. místo   Vanda Krsová (9.C)  L. Křížová
 9. místo  Valeria Hajšmanová (9.B)  M. Trhlíková
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo (I.A)
 2. místo  Adéla Krsová (7.D)  J. Mračková
 10. místo  Matěj Štěpánek (7.C)
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
 3. místo  Filip Janota (9.A)  A. Zavadilová
 4. místo  Jindřich Homr (9.B)  M. Hrubá
 7. místo  Tereza Cibulková (9.B)
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
- kategorie KADET  
 3. místo  Filip Janota (9.A)  J. Rajčok
 5. místo  Martin Hrdonka (9.B)
 9. místo  Marek Hohlberger (8.D)  L. Křížová
 12. místo  Lucie Langová (9.B)  J. Rajčok
Házená
- krajské kolo
 2. místo  družstvo starších děvčat FOTO  P. Fornouz
Florbal
- okresní kolo
 2. místo  družstvo straších děvčat FOTO  P. Fornouz
 2. místo  družstvo mladších děvčat FOTO
Přespolní běh
- krajské kolo

SOUHRN A FOTO

 2. místo  družstvo chlapců (III)  I. Malátová
 3. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  družstvo děvčat (IV)
 2. místo  Michal Pergler (III)
 2. místo  Vanda Krsová (IV)
Přespolní běh
- okresní kolo

FOTO

 1. místo  družstvo děvčat (III)  I. Malátová
 1. místo  družstvo chlapců (III)
 2. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  Kateřina Třísková (III)
 3. místo  Tereza Burlová (III)
 1. místo  Michal Pergler (III)
 1. místo  Vanda Krsová (IV)
 2. místo  Kateřina Burianová (IV)
Atletický čtyřboj
- republikové finále (Kolín)
FOTO
 4. místo

 družstvo děvčat
 (K.Burianová, K.Slouková,
V.Krsová, B.Šteinerová, K.Třísková)

 P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- krajské finále
FOTO
 1. místo  družstvo děvčat

 5. místo (IV)

 družstvo chlapců  A. Hajžman
 1. místo  Jan Pergler
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTO
 1. místo (IV)  družstvo děvčat  P. Fornouz
 1. místo (IV)  družstvo chlapců  A. Hajžman
 1. místo  Jan Pergler
 2. místo  Miroslav Polívka
       

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017  

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster