Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Malý záchranář
- okresní kolo
 2. místo + postup
 (kr. kolo 2018)

 K. Duchek, D. Šimice,
 A. Hohlbergerová,
 N. Pechanová

 O. Vizingrová
 4. místo

 B. Lukášová, P. Kováříková,
 M. Štengl, V. Pokorný 

Atletický trojboj
- okresní soutěž
 3. místo  družstvo B  M. Fornouzová
 N. Květoňová
 J. Schlucková
 V.Kopřivová
 1. místo  Štěpánka Frouzová - 3.B
 5. místo  Daniel Kuběna - 3.C
 6. místo  Jan Sikyta - 3.A
 2. místo  Ondřej Havíř - 5.B
Dopravní soutěž mladých
cyklistů - okr. kolo
 3. místo  V.Kabát, T.Tykvart,
 E.Kořánová, T.Gemerská
 O. Vizingrová
Štafetový pohár
- krajské kolo
 6. místo  družstvo A  M. Fornouzová
 N. Květoňová
Štafetový pohár
- krajské kolo

- skok daleký
 1. místo  Tereza Burlová
 1. místo  Tobiáš Jeslínek
 2. místo  Vanessa Volopichová
Štafetový pohár
- okresní kolo

 1. místo + postup

 družstvo A
   2. místo  družstvo B  
Vybíjená
- krajské kolo
 4. místo  družstvo děvčat  Š. Říhová
 4. místo  smíšené družstvo  M. Fornouzová
Vybíjená
- okresní kolo

 1. místo + postup

 družstvo děvčat  M. Fornouzová
 1. místo + postup  smíšené družstvo
McDonald´s Cup
- krajské finále

 2. místo + postup
    (rep. finále)

 starší kat. B  M. Kříž,
 K. Frančík
 O. Vizingrová
McDonald´s Cup
- okresní kolo v Chotěšově
 3. místo  mladší kat. A  L. Mourek,
 A. Němečková

 1. místo s postupem

 starší kat. B

 M. Kříž,
 K. Frančík
 A. Němečková

McDonald´s Cup
- okrskové kolo v Chlumčanech
 2. místo  mladší kat. A  L. Mourek
 1. místo  starší kat. B

 M. Kříž,
 K. Frančík

Matematický klokan (Cvrček) - okresní kolo  5. místo  Michaela Valachová  A. Motejzíková
 7. místo  Jakub Schrimpf
 11. místo  Štěpánka Frouzová
Recitační soutěž
- krajské kolo
 čestné uznání  Filip Hajšman - 5. B  V. Kopřivová
Recitační soutěž
- okresní kolo
 1. místo  Václav Strejc - 3.B  A. Motejzíková
 1. místo  Filip Hajšman - 5. B  V. Kopřivová
 čestné uznání  Vojtěch Moulis - 5. B
Karlovarský skřivánek
- účast v celostátním kole
 Štěpánka Doubková - 4.A  N. Květoňová
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo
 4. místo +postup  Štěpánka Doubková - 4.A

 J.M.Schrimpfová
 N. Květoňová

 6. místo  Anna Hohlbergerová - 4.A
 8.-11. místo  Stela Peklová - 5.B  V. Kopřivová
 N. Květoňová
Namaluj Betlém
- soutěž OÚ Příchovice
 2. místo  Matěj Škala - 3.B  
Požární ochrana očima dětí - okresní kolo  1. místo  Matěj Škala - 3.B  A. Motejzíková
Přespolní běh
- okresní kolo
 1. místo  Tereza Burlová - 5.A  M. Fornouzová
 2. místo  Zuzana Kroupová - 5.C
 3. místo  Lucie Impellizzeri - 5.C
 1. místo  Adam Čonka - 5.A
 3. místo  Ondřej Havíř - 5.B
       

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Fyzikální olympiáda
- krajské kolo
 3. místo (E)  Dominik Trhlík - 9.E  J. Dobranský
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo
 1. místo (E)  Dominik Trhlík - 9.E  J. Dobranský
 4. místo (E)  Iveta Krýslová - 9.E
 3. místo (F)  Jan Pergler - 8.C
 4. místo (F)  Martina Cvačková - 8.B  D. Bošková
 7. místo (F)  Kamil Štycha - 8.C  J. Dobranský
Chemická olympiáda
- krajské kolo
 7. místo  Petr Vacek - 9.D  M. Majerová
Chemická olympiáda
- okresní kolo
 3. místo  Petr Vacek - 9.D  M. Majerová
 4. místo  Filip Hohlberger - 9.A
 5. místo  Pavlína Sedláčková - 9.C
 6. místo  Iveta Krýslová - 9.E
Recitační soutěž
- krajské kolo
 čestné uznání  Helena Bečvářová - 6.C  V. Straková
Recitační soutěž
- okresní kolo
 1. místo  Helena Bečvářová - 6.C
 čestné uznání  Adéla Schejbalová - 9.C
 čestné uznání  Jakub Písař - 9.E  J. Brunnerová
Zeměpisná olympiáda
- krajské kolo
 6. místo  Matěj Košař - 7.C  L. Křížová
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo
 3. místo (C)  Filip Hohlberger - 9.A  Z. Sedláková
 6. místo (C)  Lucie Langová - 8.B
 1. místo (B)  Matěj Košař -  7.C  L. Křížová
 8. místo (B)  Marek Hohlberger - 7.D
 3. místo (A)  Lucie Radová - 6.C  K. Charvát
 6. místo (A)  Nikola Dupalová - 6.B
Biologická olympiáda
- okresní kolo
 4. místo (D)  Hedvika Pelíšková - 7.C  L. Křížová
 7. místo (D)  Zuzana Frantová - 7.B
 6. místo (C)  Jakub Pittr - 9.E  J. Rajčok
Fyzikální olympiáda - Archimediáda
- okresní kolo
 2. místo  Aneta Mašková - 7.B  D. Bošková
 3. místo  Kateřina Levorová - 7.B
 5. místo  Zuzana Frantová - 7.B
 6. místo  David Záhořík - 7.C  J. Dobranský
Pythagoriáda
- okresní kolo
 5.-6.místo  Petra Hronová - 6.A  M. Malík
Matematický klokan (Benjamín) - okr. kolo  4. místo  Marek Hohlberger - 7.D  V. Kašpar
Matematický klokan (Kadet) - okr. kolo  1. místo  Filip Hohlberger - 9.A  Z. Sedláková
 2. místo  Petr Vacek - 9.D
 3. místo  Dominik Trhlík - 9.E  J. Šperl
 5. místo  Jaroslav Košař - 9.D  Z. Sedláková
 7. místo  Jakub Živný - 8.E  D. Bošková
Matematická olympiáda
- okresní kolo
 7. místo (Z7)  Zuzana Frantová - 7.B  A. Hajšman
 1. místo (Z8)  David Stuchl - 8.C  V. Kašpar
 2. místo (Z8)  Filip Janota - 8.A  D. Bošková
 8. místo (Z8)  Sabina Bradová - 8.B  M. Malík
 5. místo (Z9)  Filip Hohlberger - 9.A  Z. Sedláková
 6. místo (Z9)  Petr Vacek - 9.D
 7. místo (Z9)  Lukáš Lucák - 9.C  A. Hajšman
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo  10. místo  Petr Vacek - 9.D  E. Frančeová
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo  1. místo (I.A)  Nicole Holcová - 7.C

 O. Volfová Naxerová

 3. místo (I.A)  Matěj Košař - 7.C  I. Vacíková
 2. místo (II.A)  Jaroslav Košař - 9.D  J. Mračková
4. místo (II.A)  Petr Vacek - 9.D
Soutěž v německém jazyce - okresní kolo  6. místo  Filip Hohleberger - 9.A  J. Mračková
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Jaroslav Košař - 9.D  E. Frančeová
 11. místo  Tereza Cibulková - 8.B  M. Hrubá
Dopravní soutěž mladých
cyklistů - okr. kolo
 3. místo

 L.Lucák, M.Janoch,
 N.Holcová , M.Kokošková

 A. Hajžman
Pohár rozhlasu
- republikové finále
 2. místo  družstvo děvčat  I. Malátová
Pohár rozhlasu
- krajské finále
 1. místo  družstvo st. děvčat  I. Malátová
 4. místo  družstvo st. děvčat
 3. místo  družstvo starších chlapců  K. Charvát
Pohár rozhlasu
- okresní kolo
 1. místo + postup  družstvo st. děvčat  P. Fornouz
 1. místo + postup  družstvo st. chlapců  K. Charvát
 2. místo  družstvo ml. děvčat  D. Hodanová
 2. místo  družstvo ml. chlapců  A. Hajžman
Minifotbal
- krajský přebor
 4. místo (IV)  družstvo chlapců  A. Hajžman
Krajský přebor v košíkové
AND1CUP   FOTO
 1. místo (III)  družstvo děvčat  I. Malátová
 3. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman
Okresní přebor v košíkové
AND1CUP
 1. místo (III)  družstvo děvčat  I. Malátová
 1. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman
Volejbal
- okresní turnaj           
 2. místo    družstvo děvčat  P. Fornouz
Házená
 - krajský přebor
 2. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz
Házená
- okresní přebor
 1. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců  A. Hajžman
Košíková
- okresní přebor
 1. místo  družstvo děvčat  FOTO  P. Fornouz
 2. místo  družstvo chlapců  FOTO  K. Charvát
Florbal
- okresní turnaj
FOTO
 1. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman
 1. místo (IV)  družstvo chlapců
Florbal
- krajský turnaj
 7. místo  (IV)  družstvo děvčat  P. Fornouz
Florbal
- okresní turnaj
 1. místo  (IV)
Florbal
- okresní turnaj
FOTO
 3. místo (III)  družstvo děvčat  P. Fornouz
Přespolní běh
- republikové finále
FOTO
 3. místo (IV)  družstvo děvčat  I. Malátová
 11. místo (IV)  družstvo chlapců
Přespolní běh
- republikové finále
- jednotlivci
 2. místo  Vanda Krsová - 8.C
 3. místo  Kateřina Křenková - 9.C
Přespolní běh
- krajské finále
FOTO
 1.místo (IV)
postup na RF
 družstvo chlapců  I. Malátová
 1.místo (IV)
postup na RF
 družstvo děvčat
 3. místo (III)  družstvo chlapců
 3. místo (III)  družstvo děvčat
Přespolní běh
- krajské finále
- jednotlivci
 2. místo  Jan Pergler - 8.C
 1. místo  Vanda Krsová - 8.C
 2. místo  Kateřina Křenková - 9.C
 3. místo  Kateřina Burianová - 8.C
Přespolní běh
- okresní přebor
FOTO
 1. místo (III)  družstvo chlapců  I. Malátová
 1. místo (III)  družstvo děvčat
 1. místo (IV)  družstvo chlapců
 1. místo (IV)  družstvo děvčat
Atletický čtyřboj
- krajské finále
 1. místo (IV)

 družstvo děvčat
 - Píchalová, Ausbergrová,
  K.Křenková, Burianová,
  Slouková

 I. Malátová
Atletický čtyřboj
- krajské finále
- jednotlivci
FOTO
 1. místo  Barbara Píchalová - 9. C
 2. místo  Kateřina Křenková - 9. C
 3. místo  Kateřina Burianová - 8. C
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
 1. místo (IV)  družstvo děvčat  I. Malátová
 2. místo (IV)  družstvo chlapců  A. Hajžman
Street hockey
- krajské finále
FOTO
 2. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman
Street hockey
- semifinále
FOTO
 3. místo (III)  družstvo chlapců
       

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2015/2016  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster