Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

ARCHIV 2015/2016

ČERVEN KVĚTEN DUBEN BŘEZEN ÚNOR
LEDEN PROSINEC LISTOPAD ŘÍJEN ZÁŘÍ
ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

archivPOHÁR ROZHLASU 2016
Od okresního kola až po vítězství v celorepublikovém finále

zobrazit celý článek

archivVýlet sboru Skalka na Klenovou
...Když jsme po náročném výšlapu zahlédli cíl, posilnili jsme se každoroční sladkou odměnou a šli na prohlídku zámku.

FOTO zobrazit celý článek

archivNaučné dopoledne o lese v 2. ročníku
...Pro žáky měli připraveno mnoho úkolů. Děti poslouchaly a hádaly zvuky lesního ptactva a dalších živočichů z vábniček, dokonce si je mohly i samy vyzkoušet...

FOTO zobrazit celý článek

Úspěch v krajském finále Atletického čtyřboje
...Družstvo dívek ve složení B. Píchalová, Kateřina Křenková, L. Vacíková, M. Trávová, K. Ausbergerová zvítězilo a zajistilo si s přehledem postup na republikové finále...

zobrazit celý článek

archivSportovní den pro prvňáčky
...Členové oddílu národní házené TJ Přeštice připravili pro děti krásné sportovní dopoledne plné různých soutěžních disciplín...

FOTO zobrazit celý článek

archivAtletický trojboj 2016 – 1. stupeň ZŠ okresní kolo
Ve čtvrtek 26.5.2016 pořádala naše škola ve spolupráci s AŠSK tradiční Atletický trojboj pro žáky 1. stupně ZŠ. Soutěží se ve třech atletických disciplínách...

FOTO zobrazit celý článek

archivŠtafetový pohár 2016 - krajské kolo
První místo v okresním kole nám zaručilo postup do krajského kola Štafetového poháru, které se konalo v pátek 13. května 2016 v Klatovech...

FOTO zobrazit celý článek

archivPreventivní program JSI ONLINE
Povídala si dětmi o vlivu nových informačních technologií na mezilidské vztahy, zmínila rizika sociálních sítí a problematiku kyberšikany...

FOTO zobrazit celý článek

archivProjektový den fyziky, Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí
Vybraní žáci 9. ročníku si 18. 5. 2016 v rámci Projektového dne fyziky v učebnách Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni pod vedením učitelů této školy a za pomoci studentů prohloubili své znalosti fyziky...

FOTO zobrazit celý článek

archivNAŠE VLAST
Pro účastníky byl připraven celodenní výukový program na hoře Říp, který spočíval v plnění rozličných úkolů u vybraných slavných českých osobností...

FOTO zobrazit celý článek

archivPROJEKT HOLOCAUST
První část proběhla v prostorách auly školy v pátek 29. dubna. Nejprve na žáky čekala prezentace jejich vlastních projektů na dané téma...

FOTO zobrazit celý článek

archivVystoupení pěveckého sboru SKALÁČEK před prázdninami...
1. dubna 2016 vystoupil pěvecký sbor na Tělocvičné akademii T.J.Sokol Přeštice...14. května 2016 se konal II. ročník festivalu pěveckých sborů „Plzeňský rozhlas zpívá“...

FOTO zobrazit celý článek

archivSkalka zpívala filmové melodie
Ve středu 11.5. 2016 přivítal diváky v aule pěvecký sbor Skalka ZŠ Josefa Hlávky Přeštice na svém jarním koncertu S písněmi nás baví svět.

FOTO zobrazit celý článek

archivVystoupení dramatického kroužku
...za hudebního doprovodu Přeštických flétniček představení s názvem Ti, kdož přicházejí shůry...

FOTO zobrazit celý článek

archivMájové oslavy osvobození v Přešticích
...proběhly v Přešticích oslavy 71. výročí osvobození ČR a ukončení 2. světové války. Žáci pátých a sedmých ročníků naší školy vystoupili na přeštickém náměstí...

FOTO zobrazit celý článek

archivKvětinové tancování
...si dívky z kroužku ,,Cvičení při hudbě" zpestřily odpoledne Květinovým tancováním.

FOTO zobrazit celý článek

archivÚspěch ve fotbalovém turnaji McDonald´s Cup
.Získali titul nejlepšího brankáře – Roman Pilný. Fotbalisté kategorie A (2. a 3.třída) vysoce přehráli své soupeře (12 bodů, skóre 21:2) a okresní turnaj vyhráli.

FOTO zobrazit celý článek

archivExkurze Alpinum a Meditační zahrada Plzeň
...se dívky ze 6. ročníku zúčastnily exkurze do Plzně. Navštívily výstavu Alpinum na Mikulášském náměstí. Tam si prohlédly skalničky, bonsaje...

FOTO zobrazit celý článek

archivDárky pro maminky
...žáci 2. ročníku vyráběli ve spolupráci s obchodem Mozaika v Přešticích šperk z korálků jako dárek pro maminky k jejich nastávajícímu svátku.

FOTO zobrazit celý článek

archivČtenářská přehlídka žáků 2. ročníku
...přehlídka nejlepších čtenářů 2. ročníku. Cílem přehlídky bylo představit vybrané čtenáře z jednotlivých tříd...

FOTO zobrazit celý článek

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster