Menu schované do tlačítka

 

Tonda obal na cestách

V září školy zahájily běžný provoz a výuka probíhá již v běžném režimu. A tak můžeme ve škole uskutečnit různé aktivity, kam patří i preventivní programy.

Využili jsme nabídky pořadu environmentální výchovy „Tonda Obal na cestách“ pro 2. – 5. ročník. Pořad byl zaměřen na třídění odpadu a jeho význam pro životní prostředí. Žáci se seznámili s různými typy kontejnerů na odpad a sami si mohli vyzkoušet třídění. Mnozí z nich využili své zkušenosti z domova. Dále zhlédli videoukázku, jak vypadá skládka a také spalovna v našem regionu.

Tento pořad byl pro všechny přínosem a mnozí odcházeli s novými poznatky a s pocitem, že každý z nás může svým chování přispět ke zlepšování prostředí kolem nás.

Mgr. Martina Fornouzová
školní metodik prevence 1. stupně

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti