Menu schované do tlačítka

 

Tonda obal na cestách

V září školy zahájily běžný provoz a výuka probíhá již v běžném režimu. A tak můžeme ve škole uskutečnit různé aktivity, kam patří i preventivní programy.

Využili jsme nabídky pořadu environmentální výchovy „Tonda Obal na cestách“ pro 2. – 5. ročník. Pořad byl zaměřen na třídění odpadu a jeho význam pro životní prostředí. Žáci se seznámili s různými typy kontejnerů na odpad a sami si mohli vyzkoušet třídění. Mnozí z nich využili své zkušenosti z domova. Dále zhlédli videoukázku, jak vypadá skládka a také spalovna v našem regionu.

Tento pořad byl pro všechny přínosem a mnozí odcházeli s novými poznatky a s pocitem, že každý z nás může svým chování přispět ke zlepšování prostředí kolem nás.

Mgr. Martina Fornouzová
školní metodik prevence 1. stupně

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

Okresní kolo ve florbalu starších dívekNEW

Úspěchy v Logické olympiáděNEW

Ocenění žáka úspěšného v celostátní soutěži

Filmový festival Juniorfest

ČEPS Cup – vítězství ve florbalovém turnaji

Preventivní program proti kouření

Vzdělávací program ZDRAVÁ 5

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti