Menu schované do tlačítka

 

Moje cesta na svět

V měsíci listopadu proběhl ve 3. ročníku oblíbený preventivní program „Moje cesta na svět“.

Posláním tohoto projektu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, lásku a manželství.

Žáci dostali před samotnou besedou detektivní úkol, který si připravili doma společně s rodiči. Měli zjistit informace o svém raném dětství.

V první části lekce se pak žáci přiměřeně seznámili s průběhem početí a ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem.

Celý program probíhal interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohli si téma přiblížit a osvojit. Žáci si při aktivitě mohli vyzkoušet např. pocity těhotné ženy na konci těhotenství. Při práci s modely poznávali různé etapy prenatálního vývoje dítěte.

Většina žáků se s daným tématem setkala poprvé, a tak pro ně byl velice přínosný. Měli spoustu dotazů, na které dostali během besedy odpovědi.

Všichni už se těší na pokračování v 5. ročníku.

za 3. ročník Lenka Vodičková

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti