Menu schované do tlačítka

 

 

Podrobné informace k nošení roušek ve vnitřních prostorách
Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN vydaného dne 9. září 2020 se od 10. září 2020 nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

 

Upřesnění pro jednotlivé budovy a školská zařízení
Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Budovy školy Rebcova (1. stupeň), Na Jordáně (2. stupeň):
Všichni žáci, zaměstnanci, případné návštěvy (viz. Pokyny návštěvám) jsou povinni při pohybu po budovách mít zakryty dýchací cesty (rouška, respirátor, apod.). Zakrytí dýchacích cest se týká i přesunu a pobytu na toaletách.

Přesun do odborných učeben:
žáci budou mít zakryté dýchací cesty při přesunu do odborných učeben, na výuku tělesné výchovy

Areál tělocvičen, tělesná výchova:
žáci budou mít zakryty dýchací cesty při přesunu do areálu tělocvičen (2. st.) a tělocvičny (1. st.), roušku si odloží v šatně a při přesunu do tělocvičny či venkovních prostor půjdou již bez roušky

Školní družina:
žáci navštěvující školní družinu budou mít zakryty dýchací cesty při přesunu do jednotlivých oddělení, při přesunu na venkovní aktivity, při přesunu do tělocvičen. V tělocvičnách platí pravidlo pro tělocvičny.

Školní jídelna:
zakrytí dýchacích cest platí po celou dobu pohybu ve školní jídelně (výdejně na 1. st.) mimo čas vlastního stravování.

Během výuky v učebnách, aktivit školní družiny v učebnách není povinnost mít roušku. Při venkovních činnostech a aktivitách není povinnost mít roušku.

V případě zapomenutí ochranného prostředku dýchacích cest si lze roušku vyzvednout ve vrátnicích jednotlivých budov školy.
Zároveň apelujeme na dodržování všech hygienických opatření.

V Přešticích 10. září 2020

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti