Menu schované do tlačítka

 

 

Podrobné informace k nošení roušek ve vnitřních prostorách
Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN vydaného dne 9. září 2020 se od 10. září 2020 nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

 

Upřesnění pro jednotlivé budovy a školská zařízení
Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Budovy školy Rebcova (1. stupeň), Na Jordáně (2. stupeň):
Všichni žáci, zaměstnanci, případné návštěvy (viz. Pokyny návštěvám) jsou povinni při pohybu po budovách mít zakryty dýchací cesty (rouška, respirátor, apod.). Zakrytí dýchacích cest se týká i přesunu a pobytu na toaletách.

Přesun do odborných učeben:
žáci budou mít zakryté dýchací cesty při přesunu do odborných učeben, na výuku tělesné výchovy

Areál tělocvičen, tělesná výchova:
žáci budou mít zakryty dýchací cesty při přesunu do areálu tělocvičen (2. st.) a tělocvičny (1. st.), roušku si odloží v šatně a při přesunu do tělocvičny či venkovních prostor půjdou již bez roušky

Školní družina:
žáci navštěvující školní družinu budou mít zakryty dýchací cesty při přesunu do jednotlivých oddělení, při přesunu na venkovní aktivity, při přesunu do tělocvičen. V tělocvičnách platí pravidlo pro tělocvičny.

Školní jídelna:
zakrytí dýchacích cest platí po celou dobu pohybu ve školní jídelně (výdejně na 1. st.) mimo čas vlastního stravování.

Během výuky v učebnách, aktivit školní družiny v učebnách není povinnost mít roušku. Při venkovních činnostech a aktivitách není povinnost mít roušku.

V případě zapomenutí ochranného prostředku dýchacích cest si lze roušku vyzvednout ve vrátnicích jednotlivých budov školy.
Zároveň apelujeme na dodržování všech hygienických opatření.

V Přešticích 10. září 2020

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

ŽÁDÁME RODIČE (ZÁK. ZÁST. ŽÁKŮ) O SOUČINNOST

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

Masopust v 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dárky od BESIPu pro větší bezpečnost

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ BYL VELMI ÚSPĚŠNÝ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti