Menu schované do tlačítka

 

 

Pokyny návštěvám ke vpouštění návštěv do školních budov

  1. Každá návštěva ve školních budovách (budova Rebcova, budova Na Jordáně) Základní školy Josefa Hlávky Přeštice se ohlásí na vrátnici.
  2. Pracovník vrátnice zaznamená návštěvu do návštěvní knihy.
  3. Pracovník vrátnice telefonicky oznámí příslušnému zaměstnanci školy návštěvu.
  4. Příslušný zaměstnanec si návštěvu vyzvedne, popřípadě sdělí pracovníkovi vrátnice, že může návštěvu pustit za daným pracovníkem.
  5. Do doby vyzvednutí, případně souhlasu, zůstává návštěva v prostoru vestibulu (Rebcova) nebo v mezidveří vrátnice (Na Jordáně).
  6. Každý návštěvník je povinen použít před vstupem dezinfekci rukou, která je umístěna v prostoru vestibulu (Rebcova) nebo v mezidveří (Na Jordáně) a během pohybu ve vnitřních prostorách budov použít zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem apod.)
  7. V případě změny hygienických opatření a omezení pohybu ve vnitřních budovách školy nebudou návštěvníci vpuštěni do vnitřních prostor a příslušný zaměstnanec bude s návštěvou jednat v prostoru vestibulu (Rebcova) či mezidveří (Na Jordáně).

V Přešticích 26. 8. 2020

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti