Menu schované do tlačítka

 

 

Pokyny návštěvám ke vpouštění návštěv do školních budov

  1. Každá návštěva ve školních budovách (budova Rebcova, budova Na Jordáně) Základní školy Josefa Hlávky Přeštice se ohlásí na vrátnici.
  2. Pracovník vrátnice zaznamená návštěvu do návštěvní knihy.
  3. Pracovník vrátnice telefonicky oznámí příslušnému zaměstnanci školy návštěvu.
  4. Příslušný zaměstnanec si návštěvu vyzvedne, popřípadě sdělí pracovníkovi vrátnice, že může návštěvu pustit za daným pracovníkem.
  5. Do doby vyzvednutí, případně souhlasu, zůstává návštěva v prostoru vestibulu (Rebcova) nebo v mezidveří vrátnice (Na Jordáně).
  6. Každý návštěvník je povinen použít před vstupem dezinfekci rukou, která je umístěna v prostoru vestibulu (Rebcova) nebo v mezidveří (Na Jordáně) a během pohybu ve vnitřních prostorách budov použít zakrytí dýchacích cest (rouškou, respirátorem apod.)
  7. V případě změny hygienických opatření a omezení pohybu ve vnitřních budovách školy nebudou návštěvníci vpuštěni do vnitřních prostor a příslušný zaměstnanec bude s návštěvou jednat v prostoru vestibulu (Rebcova) či mezidveří (Na Jordáně).

V Přešticích 26. 8. 2020

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti