Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Zdravý životní styl

Ve středu 6. února 2019 zavítaly na naši školu odbornice z Centra lékařské prevence v Plzni s besedou na téma „Zdravý životní styl“. Preventivního programu se zúčastnili žáci 5. ročníku.

Žáci si obohatili svoje vědomosti o spoustu moderních poznatků. Dozvěděli se, že svoje zdraví mohou do jisté míry ovlivnit svojí vůlí i svým konáním. Diskutovali o složkách životního stylu – o výživě, pohybové aktivitě, psychické pohodě, o zdravé životosprávě a svém chování. Na příkladech si ukazovali dobré i špatné návyky.

Žákům se beseda líbila, aktivně se zapojovali a hovořili o svých dosavadních zkušenostech. Děkujeme za prospěšnou přednášku.

Kolektiv vyučujících 5. ročníku

 Zdravý životní styl

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster