Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Párty se zdravou 5 NEW

Foto z lyžařského kurzu 7.D a 7.E NEW

Cigaretě rezolutní NE! -preventivní program NEW

Seminář na téma "Sex, AIDS a vztahy"

Foto z lyžařského kurzu 7.A a 7.B

Vítězství v turnaji v přehazované

Cambridgeské zkoušky nanečisto

Život bez závislostí

Tři králové ve škole

Vánoční skládačka z Krška

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž                            umístění                   soutěžící                                         učitel (trenér)
       
Logická olympiáda
- krajské kolo
 33. místo  Šimon Tykvart (4.B)  P. Čapková
 účast Barbora Prosserová (5.D)  A. Němečková
Přehazovaná
- okresní kolo
 1. místo s postupem
  do krajského kola
 smíšené družstvo (4. a 5.r.)  L. Friebel
ČEPS CUP
- okr. turnaj ve florbale
více zde
 3. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
Přespolní běh
- okresní kolo
více zde
 2. místo  Jolana Kroupová  R. Mašát
 6. místo  Sabina Pirníková
 1. místo  Daniel Kuběna
 6. místo  Ondřej Rudolf

2. stupeň ZŠ

soutěž                            umístění                   soutěžící                                         učitel (trenér)
       
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
 4. místo (II.A)  Nicole Holcová (9.C)

 O. Volfová Naxerová

 5. místo (I.A)  Zuzana Toušková (7.A)

 I. Laštovková-Vacíková

 7. místo (I.A)  Anežka Hrubá (7.A)  L. Dobranská
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo
 1. místo (I.A)  Alena Švihlová (7.E)  E. Frančeová
 2. místo (II.A)  Idriz Bajraktari (7.D)  L. Křížová
 3. místo (II.A)  Adéla Krsová (8.D)  J. Mračková
 9. místo (II.A)  Natálie Králová (8.D)
Olympiáda z českého jazyka
- okresní kolo
 3. místo  Lukáš Brož (9.E)  V. Šafratová
Matematická olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Karolína Sedláčková (9.C)  A. Hajžman
 9. místo  Lukáš Brož (9.E)  M. Majerová
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Matěj Košař (9.C)  M. Hrubá
 7. místo  Marek Hohlberber (9.D)  A. Zavadilová
Florbal
- krajský přebor
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  K. Charvát
Florbal
- okresní přebor
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
Házená
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
Výtvarná a literární soutěž
- téma "Cestování s prarodiči"
 5. místo  Petr Hájek (6.A)  M. Trhlíková
Košíková
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  M. Kindl
Florbal
- okresní přebor
 3. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz
Přírodovědný klokan
- okresní kolo
 7. místo  Barbora Kozlová (8.A)  L. Křížová
 11. místo  Matěj Košař (9.C)
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTO
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 1. místo  družstvo děvčat 1 (IV)  P. Fornouz
 2. místo  družstvo děvčat 2 (IV)
Přespolní běh
- krajské kolo

SOUHRN A FOTO

 2. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 3. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  Tereza Burlová (III)
 3. místo  Zuzana Kroupová (III)
 3. místo  Jakub Papež (IV)
Přespolní běh
- okresní kolo

SOUHRN A FOTO

 1. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 1. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  družstvo děvčat  (III)
 2. místo  družstvo chlapců (III)
 1. místo  Tereza Burlová (III)
 2. místo  Zuzana Kroupová (III)
 3. místo  Adam Čonka (III)
 1. místo  Jakub Papež (IV)
 2. místo  Michal Pergler (IV)
Logická olympiáda
- krajské kolo
 účast  Michal Pergler (IV)  

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018  

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster