Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Literární soutěž  2. místo  Jakub Šesták (3.A)  N. Květoňová
 3. místo  Sofie Brožová (4.A)  L. Vodičková
Atletický trojboj
- krajské kolo
 2. místo
 s postupem
družstvo A (V.Volopichová, N.Holcová, J.Sikyta, D. Kuběna)  N. Květoňová
 M. Fornouzová
Atletický trojboj
- okr. kolo - st. žáci
 1. místo
 3. místo družstvo B (N.Matasová, E.Nechutná,  V.Jílek, T.Kocourek)
 13. místo družstvo C (J.Radová, S.Pirníková, F.Fořt, T.Tumpach)
Atletický trojboj
- okr. kolo - ml. žáci
 1. místo družstvo A (A.Nová, K.Bezděková, L.Kydlíček, M.Kydlíček)
 2. místo družstvo B (A.Burlová, N.Řeřichová, V.Slouka,  M.Skála )
 8. místo družstvo C (K.Turečková, L.Králová, V.Duchek, J.Královec)
Dopravní soutěž
- krajské kolo
 3. místo  smíšené družstvo  O. Vizingrová
Dopravní soutěž
- okresní kolo
 1. místo
Malý záchranář  3. místo  1. družstvo  O. Vizingrová
 8. místo  2. družstvo
McDonald's Cup
- okresní kolo
 3. místo  družstvo chlapců
 4. a 5. ročník
  L. Friebel
Štafetový pohár 2019
- krajské kolo
 2. místo  štafeta A N. Květoňová
 R. Mašát
 Č.Smetana
11. místo  štafeta B
Štafetový pohár 2019
- okresní kolo
 1. místo
 s postupem
 štafeta A  N. Květoňová
 R. Mašát
 Č.Smetana
 1. místo
 s postupem
 štafeta B
 Mc Donald's Cup
- okrskové kolo
 2. místo  družstvo chlapců
 4. a 5. ročník
  L. Friebel
 4. místo  družstvo chlapců
 2. a 3. ročník
Vybíjená
- krajské kolo
 3. místo družstvo děvčat
 4. a 5. ročník
 M. Fornouzová
 5. místo družstvo chlapců
 4. a 5. ročník
Vybíjená
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat
 4. a 5. ročník
 1. místo  smíšené družstvo
 4. a 5. ročník
Florbal
- okresní kolo
 2. místo   žáci 4. a 5. ročníku  L. Friebel
Recitační soutěž
- okresní kolo
 čestné uznání  Lukáš Kydlíček (2.A)  V. Kopřivová
 Adam Štýs (3.B)  J. Schlucková
 Tobiáš Vlček (5.A)  H. Medková
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo
více zde
 3. místo  Martin Skála  P. Čapková
 N. Květoňová
Karlovarský skřivánek (pěv.soutěž) - krajské kolo
více zde
 1. místo
 s postupem
 Martin Skála  P. Čapková
 N. Květoňová
 2. místo
 s postupem
 Klára Štýsová  N. Květoňová
 H. Medková
Logická olympiáda
- krajské kolo
 33. místo  Šimon Tykvart (4.B)  P. Čapková
 účast

 Barbora Prosserová (5.D)

 A. Němečková
Přehazovaná
- krajské kolo
 3. místo

 smíšené družstvo
 (4. a 5.r.)

 L. Friebel
Přehazovaná
- okresní kolo

 1. místo s postupem

 smíšené družstvo
 (4. a 5.r.)

ČEPS CUP
- okr. turnaj ve florbale
více zde
 3. místo  družstvo děvčat  R. Mašát
Přespolní běh
- okresní kolo
více zde
 2. místo  Jolana Kroupová  R. Mašát
 6. místo  Sabina Pirníková
 1. místo  Daniel Kuběna
 6. místo  Ondřej Rudolf

2. stupeň ZŠ

soutěž                                  umístění                   soutěžící                            učitel (trenér)
       
Pythagoriáda
- okresní kolo
 4.-5. místo  Marek Trš (7.E)  M. Kučerová
 6.-7. místo  Olga Strejcová (7.C)  V. Kašpar
Archimediáda
- okresní kolo
 2. místo  Alena Švihlová (7. E)  J. Dobranský
Pohár rozhlasu
- krajské kolo
 2. místo  mladší žákyně (III)  I. Malátová
 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl
 8. místo  starší žákyně (IV)  P. Fornouz
 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman
Pohár rozhlasu
- okresní kolo
 1. místo  mladší žákyně (III)  I. Malátová
 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl
 1. místo  starší žákyně (IV)  P. Fornouz
 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman
Minikopaná
- okresní kolo
 1. místo  Družstvo chlapců  A. Hajžman
Biologická olympiáda
- okresní kolo
 3. místo (kat. C)
 s postupem do kr. kola
 Klára Dvořáková (8.A)  L. Křížová
 6. místo (kat. D)  Klára Boříková (7.A)  I. Boulová
 7. místo (kat. D)  Markéta Šíchová (6.A)  J. Rajčok
Matematický klokan
. okresní kolo (kat. KADET)
 7. - 9. místo  Lukáš Brož (9.E)  M. Majerová
 7. - 9. místo  Jaroslav Malát (9.D)  V. Kašpar
Chemická olympiáda
(kat. D) - okresní kolo
 4. místo  Evelína Sedláčková (9.C)  M. Majerová
 5. místo  Lucie Náprstková (9.D)  V. Kašpar
 6. místo  Matěj Košař (9.C)  M. Majerová
 8. místo  Lukáš Brož (9.E)
Recitační soutěž
- krajské kolo
 postup do CELOSTÁTNÍHO kola  Vojtěch Moulis  (7. A)  L. Dobranská
Recitační soutěž
- okresní kolo
 1. místo (III)
 s postupem
 Vojtěch Moulis  (7. A)  L. Dobranská
 1. místo (IV)
 s postupem
 Helena Bečvářová (8.C)  V. Straková
Zeměpisná olympiáda
– okresní kolo
 4. místo (A)  Aneta Rymusová (6. D)  D. Hodanová
 6. místo (A)  Jiří Štěpán (6. C)  M. Kindl
 3. místo (B)  Jakub Cízler (7. D)  J. Rajčok
 6. místo (B)  Vojtěch Moulis (7. A)  K. Charvát
 10. místo (B)  Tomáš Fořt (7. A)
 6. místo (C)  Matěj Košař (9.C)  L. Křížová
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
 4. místo (II.A)  Nicole Holcová (9.C)

 O. Volfová Naxerová

 5. místo (I.A)  Zuzana Toušková (7.A)

 I. Laštovková-Vacíková

 7. místo (I.A)  Anežka Hrubá (7.A)  L. Dobranská
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo
 1. místo (I.A)  Alena Švihlová (7.E)  E. Frančeová
 2. místo (II.A)  Idriz Bajraktari (7.D)  L. Křížová
 3. místo (II.A)  Adéla Krsová (8.D)  J. Mračková
 9. místo (II.A)  Natálie Králová (8.D)
Olympiáda z českého jazyka
- okresní kolo
 3. místo  Lukáš Brož (9.E)  V. Šafratová
Matematická olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Karolína Sedláčková (9.C)  A. Hajžman
 9. místo  Lukáš Brož (9.E)  M. Majerová
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
 4. místo  Matěj Košař (9.C)  M. Hrubá
 7. místo  Marek Hohlberber (9.D)  A. Zavadilová
Florbal
- krajský přebor
 2. místo  družstvo chlapců (IV)  K. Charvát
Florbal
- okresní přebor
 1. místo  družstvo chlapců (IV)
Házená
- republikové finále
 2. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
Házená
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
Volejbal
- okresní finále
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 3. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 3. místo  družstvo chlapců (III)  P. Fornouz
Výtvarná a literární soutěž
- téma "Cestování s prarodiči"
 5. místo  Petr Hájek (6.A)  M. Trhlíková
Basketbal
- krajské kolo
 4. místo  družstvo chlapců (IV)  M. Kindl
Basketbal
- krajské finále
 2. místo  družstvo chlapců (III)  P. Fornouz
Basketbal
- okresní kolo
 1. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců (III)  I. Malátová
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  M. Kindl
Florbal
- okresní přebor
 3. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz
Přírodovědný klokan
- okresní kolo
 7. místo  Barbora Kozlová (8.A)  L. Křížová
 11. místo  Matěj Košař (9.C)
Atletický čtyřboj
- republikové finále (Opava)
FOTO
 7. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 14. místo  družstvo děvčat  (IV)  P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- krajské finále (Tachov)
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- okresní kolo
FOTO
 1. místo  družstvo chlapců (IV)  A. Hajžman
 1. místo  družstvo děvčat 1 (IV)  P. Fornouz
 2. místo  družstvo děvčat 2 (IV)
Přespolní běh
- krajské kolo

SOUHRN A FOTO

 2. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 3. místo  družstvo děvčat (III)
 2. místo  Tereza Burlová (III)
 3. místo  Zuzana Kroupová (III)
 3. místo  Jakub Papež (IV)
Přespolní běh
- okresní kolo

SOUHRN A FOTO

 1. místo  družstvo chlapců (IV)  I. Malátová
 1. místo  družstvo děvčat (IV)
 1. místo  družstvo děvčat  (III)
 2. místo  družstvo chlapců (III)
 1. místo  Tereza Burlová (III)
 2. místo  Zuzana Kroupová (III)
 3. místo  Adam Čonka (III)
 1. místo  Jakub Papež (IV)
 2. místo  Michal Pergler (IV)
Logická olympiáda
- krajské kolo
 účast  Michal Pergler (IV)  

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti