Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže

Ve středu 20. února 2019 se konalo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Plzni pro žáky nestudující sólový zpěv. Postupující žáci výborně reprezentovali naši školu a obsadili skvělá přední místa v konkurenci 18 soutěžících.

Zazpívali skvěle lidové a umělé písničky za doprovodu klavíru Václava Květoně a Nadi Květoňové a akordeonu Jana Hrubého a umístili se takto:

Martin Skála /4.B/  – 1. místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech
Klára Štýsová /5.A/ – 2. místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech

Dětem blahopřejeme přejeme jim mnoho úspěchů v celostátním kole 18. března 2019 v Karlových Varech!

Mgr. Naďa Květoňová

 Karlovarský skřivánek

 Karlovarský skřivánek

 Karlovarský skřivánek

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster