Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek – školní kolo

Ve středu 28. listopadu 2018 se konalo na 1. stupni naší ZŠ školní kolo celostátní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2019 pro děti nestudující sólový zpěv.

V letošním roce zazpívalo 58 vybraných „skřivánků“ /3 z každé třídy/ před porotou, která výběr těch nejlepších neměla lehký.

Kategorie žáků 1. ročník

1. Žižková Adéla - 1.B
2. Boříková Emma - 1.B
3. Petřík Daniel 1.A

Kategorie žáků 2. ročník

1. Bajraktari Erik - 2.A
2. Hanzarová Magdaléna - 2.C
3. Kořán Matyáš - 2.B

Kategorie žáků 3. ročník

1. Štýs Adam - 3.B
2. Skála Martin - 3.A
3. Mišterová Emílie - 3.A
3. Vokáčová Natálie - 3.D

Kategorie žáků 4.ročník

1. Skála Martin - 4.B
2. Benešová Tereza - 4.C
3. Tykvart Šimon - 4.B

Kategorie žáků 5.ročník

1. Štýsová Klára - 5.A
2. Valachová Michaela - 5.B
3. Stuchlová Alena - 5.D

Děkujeme porotě, v které zasedly: p.uč.Vlasta Holá, p.uč. Eva Veselá, p.uč.Olina Vizingrová, p.uč. Radek Mašát a p.uč. Lukáš Friebel. Jako hosté se svými písněmi vystoupila i děvčata Veronika Lecjaksová a Adriana Šlehoverová, studující sólový zpěv v ZUŠ Přeštice. Výherci jednotlivých kategorií si odnesli věcné ceny, knihy a CD, zakoupené z příspěvků Rady rodičů.

Všem umístěným blahopřejeme a dvěma postupujícím dětem, Štýsové Kláře z 5.A a Skálovi Martinovi ze 4.B držíme palce v krajském kole, do kterého si musí připravit 2 soutěžní písně. Dále poděkování patří všem zpěvákům a zpěvačkám, kteří reprezentovali své třídy a všechny chválíme.

Mgr. Naďa Květoňová

 Karlovarský skřivánek

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster