Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Preventivní program proti kouření

Koncem ledna prošly všechny třídy šestého a sedmého ročníku dvouhodinovým seminářem na téma „Prevence kouření", které na naší škole realizovaly MUDr. Lenka Luhanová a Veronika Skoblíková, DiS. ze Státního zdravotního ústavu Praha, regionální pracoviště Plzeň, oddělení podpory zdraví.

V rámci semináře měli žáci možnost se diskusní formou dozvědět řadu zajímavých informací o tabáku a historii kouření vůbec, o chemickém složení cigaretového kouře a jeho vlivu na zdraví člověka. Důležitým tématem semináře bylo téma závislostí, zejména pak na nikotinu. Z tohoto hlediska jsou nejvíce ohroženou skupinou děti již od 10 let, kdy ještě nedokáží dostatečně pochopit hrozící nebezpečí. Proto byl v seminářích věnován velký prostor také motivaci mladých lidí začít kouřit. V každé třídě pak také měli žáci možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžké může být v okruhu svých kamarádů nebo party říci nabízené cigaretě rezolutní NE.

Obě lektorky nabízely dostatek místa pro případné dotazy našich žáků a „zpestřily" své semináře také názornými ukázkami cigaret, nejrůznější obrazovou dokumentací a zejména pak napodobeninami hlenu a dehtu, které produkuje tělo kuřáka. Pokud i vás zajímá, kolik dehtu se usadí v plicích kuřáka za rok, nebo kolik hlenu vyprodukuje kuřák za čtrnáct dní, podívejte se do fotogalerie.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

 V Lužanech Za Josefem Hlávkou

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster