Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Hudební pořad s Radimem Zenklem

Dne 26. a 27.3. 2018 se žáci 1. i 2. stupně naší školy zúčastnili hudebního pořadu pana Radima Zenkla. Hudebník žije téměř třicet let v USA a koncertuje po celém světě jako sólista na mandolínu a různé flétny. Pan Zenkl představil dětem méně známé strunné i dechové hudební nástroje. Žáci měli možnost na vlastní oči spatřit pozoruhodné etnické flétny z celého světa, poslechnout si jejich nenapodobitelný zvuk a dokonce se i pomocí jednoduchých rytmických nástrojů přidat ke hraní. Pro starší žáky pořad probíhal částečně v anglickém jazyce, děti si obohatily slovní zásobu o neobvyklá slova. Na závěr poutavého vystoupení si žáci s panem Zenklem společně zazpívali anglickou lidovou píseň.

Mgr.Helena Medková

26.3. v 18.30 hodin se v KKC Přeštice konal večerní koncert pana Zenkla, na kterém vystoupil rovněž ženský pěvecký sbor Carmina a někteří žáci ze školního hudebního souboru Přeštické flétničky pod vedením Mgr. Vlasty Holé. Flétničky se představily s nově nacvičenou skladbou, kterou pro ně pan Zenkl upravil a doprovodil je na didgeridoo. Nástroje spolu krásně ladily a pro děti jistě bylo velikou ctí vystupovat se světoznámým hudebníkem. Zároveň bych chtěla poděkovat paní učitelce Vlastě Holé za nastudování skladby a za nácvik vystoupení.

Mgr.Pavlína Křenová

Hudební pořad s Radimem Zenklem

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster