Menu schované do tlačítka

 

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2015/2016

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Recitační soutěž
- krajské kolo
1. místo  Vojtěch Moulis - 4.B  V. Kopřivová
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo
7. místo  Pavel Vacek - 4.B  N. Květoňová
13. místo  Stela Peklová - 4.B
15. místo  Helena Bečvářová - 5.A
Matematická olympiáda
- okresní kolo
2. místo  Ella Romová - 5.C  M. Fornouzová
3. místo  Marek Valach - 5. D  N. Květoňová
4. místo  Regína Waltová - 5.D
Matematický klokan (Klokánek)
- okresní kolo
4. místo  Olga Strejcová - 4.B  V. Kopřivová
5. místo  Regina Waltová - 5.D  N. Květoňová
9. místo  Adam Bělohlavý - 5.D  A. Němečková
Logická olympiáda
- krajské kolo
9. místo  Ondřej Tejček - 5.D  N. Květoňová
14. místo  Michal Pergler - 5.C  M. Fornouzová
21. místo  Adam Bělohlavý - 5.A  A. Němečková
Pythagoriáda
- okresní kolo
8.-12-místo  Tomáš Havlíček - 5.B  J. Schlucková
Přespolní běh
- okresní kolo -dívky
1.místo  Tereza Burlová - 4.A  M. Fornouzová
2. místo  Lucie Impellizzeri - 4.C
3. místo  Zuzana Kroupová - 4.C
Přespolní běh
- okresní kolo -chlapci
1. místo  Michal Pergler -5.C
Mc Donald´s Cup
-krajské kolo
8. místo  kategorie A (2. a 3.třída)  A. Němečková + trenéři
Mc Donald´s Cup
-okresní kolo
1. místo  kategorie A (2. a 3.třída)
2. místo  kategorie B (4. a 5.třída)
Mc Donald´s Cup
-okrskové kolo
1. místo  kategorie A (2. a 3.třída)
1. místo  kategorie B (4. a 5.třída)
Vybíjená - 4. a 5. ročník
- republikové finále
11. místo  družstvo děvčat  M. Fornouzová
 J. Schlucková
Vybíjená - 4. a 5. ročník
- krajské kolo
1. místo
s postupem
 družstvo děvčat  M. Fornouzová
5. místo  družstvo (otevřená kat.)
Vybíjená - 4. a 5. ročník
- okresní kolo
1. místo  družstvo děvčat
1. místo  družstvo (otevřená kat.)
Štafetový pohár 2016
- okresní kolo
1. místo  družstvo  N. Květoňová
 M. Fornouzová
 Č. Smetana
Štafetový pohár 2016
- krajské kolo
5. místo
Moje nejoblíbenější zvířátko - DDM Přeštice - kat. 6 - 8 let 2. místo  Štěpánka Frouzová - 2.B  A. Motejzíková
7. místo  Barbora Maříková - 3.C  H. Kydlíčková
Moje nejoblíbenější zvířátko - DDM Přeštice - kat. 9 - 11 let 1. místo  Aneta Bělová - 5.A  N. Květoňová
6. místo  Adéla Krsová - 5.D
8. místo  Adéla Dvořáková - 4.B  V. Kopřivová
10. místo  Tomáš Tykvart - 3.B (ŠD)  H. Macháčková
Požární ochrana očima dětí - okresní kolo 1. místo  Matěj Škala - 2.B  A. Motejzíková
2. místo  Filip Skála - 2.B
Malá mořská víla
- DDM Přeštice
1. místo  Václav Strejc - 2.B
2. místo  Filip Ticháček - 2.B
3. místo  Klára Štýsová - ŠD
 Veronika Lecjaksová - ŠD
 Š. Kokošková
soutěž Mladých cyklistů (1. kat.)
- okresní kolo
2. místo  družstvo:
 M.Mašek, V.Flesar,
 N.Holcová, M.Kokošková
 O. Vizingorvá
Atletický trojboj
- okresní kolo
2. místo  družstvo A mladších žáků  M. Fornouzová
 N. Květoňová
2. místo  družstvo A starších žáků
5. místo  družstvo B starších žáků
6. místo  družstvo B mladších žáků
       

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Biologická olympiáda
- krajské kolo
úspěšný řešitel (D) Hedvika Pelíšková - 6.C  L. Křížová
Biologická olympiáda
- okresní kolo
3. místo (D)  Hedvika Pelíšková - 6.C  L. Křížová
4. místo (C)  Petr Vacek - 8.D  J. Rajčok
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo
1. místo (F)  Dominik Trhlík - 8.E  J. Dobranský
5. místo (F)  Iveta Krýslová -8.E
2. místo (E)  Aleš Vrba - 9.B  D. Bošková
3. místo (E)  Magdalena Benešová - 9.D
Archimediáda
- okresní kolo
3. místo  Filip Janota - 7.A  D. Bošková
4. místo  Vanda Krsová - 7.C  J. Dobranský
6. místo  Jakub Hrubý - 7.C
Chemická olympiáda
- krajské kolo
14. místo  Gabriela Tůmová - 9.D  V. Kašpar
Chemická olympiáda
- okresní kolo
3. místo  Gabriela Tůmová - 9.D  V. Kašpar
7. místo  Jaroslav Majer - 9.B  M. Majerová
11. místo  Marcela Kindlová - 9.A  V. Kašpar
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo
5.místo (A)  Matěj Košař - 6.C  L. Křížová
8.místo (A)  Lukáš Tocháček - 6.B  K. Charvát
12. místo (A)  Liří Štengl - 6.C  L. Křížová
2. místo (B)  David Stuchl - 7.C  D. Hodanová
9. místo (B)  Jindřich Homr - 7.B  Z. Sedláková
13. místo (B)  Petr Brada - 7.C  D. Hodanová
6. místo (C)  Dominik Duchek - 9.B  D. Hodanová
9. místo (C)  Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková
11. místo (C)  Jiří Dražka - 8.A
Přehlídka výtvarných prací na téma "Karel IV."
- regionální přehlídka
postup  Magda Benešová - 9.D  M. Trhlíková
postup  Sabina Lautnerová - 8.E  J. Brunnerová
Soutěž v německém jazyce
- okresní kolo
2. místo  Kristýna Kalátová - 9.B  M. Trhlíková
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
4.místo (I.A)  Kateřina Burianová - 7.C  A.Karpíšková
9. místo (I.A)  Nicole Holcová - 6.C  O. Volfová
3. místo (II.A)  Zuzana Burianová - 9.A  J. Brunnerová
4. místo (II.A)  Jaroslav Košař - 8.D  
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo 6. místo (II.A)  Klára Kabátová - 9.B  V. Straková
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo
5.místo (A)  Matěj Košař - 6.C  L. Křížová
2. místo (B)  David Stuchl - 7.C  D. Hodanová
6. místo (C)  Dominik Duchek - 9.B
Karlovarský skřivánek
- krajské kolo
1. místo
s postupem
 Václav Květoň - 9. B  V. Straková
2. místo
s postupem
 Jakub Písař - 8.E
Matematická olympiáda
- okresní kolo
2. místo (Z9)  Václav Konůpek - 9.C  M. Malík
4. místo (Z9)  Václav Květoň - 9. B  P. Žižková
5. místo (Z9)  Tomáš Choc - 9.C  M. Malík
4. místo (Z6)  Matěj Košař - 6.C  A. Hajžman
7. místo (Z6)  Zuzana Frantová - 6.B
11. místo (Z6)  Marek Hohlberger - 6.D  V. Kašpar
1. místo (Z7)  Magdaléna Horová - 7.A  D. Bošková
2. místo (Z7)  David Stuchl - 7.C  V. Kašpar
3. místo (Z7)  Filip Janota - 7.A  D. Bošková
2. místo (Z8)  Petr Vacek - 8.D  Z. Sedláková
5. místo (Z8)  Dominik Vladař - 8.A
Matematický klokan
- okresní kolo
2. místo (Kadet)  Dominik Duchek - 9.B  P. Žižková
4. místo (Kadet)  Václav Frouz - 9.A  Z. Sedláková
5. místo (Kadet)  Aleš Vrba - 9.B  P. Žižková
6. místo (Kadet)  Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková
8. místo (Kadet)  Tomáš Regner  - 9.D  M. Malík
10. místo (Kadet)  Petr Vacek - 8.D  Z. Sedláková
4. místo (Benjamin)  Barbora Šteinerová - 7.E  D. Bošková
5. místo (Benjamin)  David Stuchl - 7.C  V. Kašpar
7. místo (Benjamin)  Kateřina Burianová - 7.C
Pythagoriáda
- okresní kolo
1. místo  Dominik Trhlík - 8.E  J. Šperl
5.-6. místo   Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
1. místo  Tomáš Choc - 9.C  A. Zavadilová
8. místo  Jaroslav Majer - 9.B
Recitační soutěž
- okresní kolo
1. místo  Kristýna Kalátová - 9.B  V. Straková
čestné uznání  Jakub Písař - 8.E  J. Brunnerová
Celostátní přehlídka dětských recitátorů
- krajské kolo
diplom za účast  Kristýna Kalátová - 9.B  V. Straková
Logická olympiáda
- krajské kolo
12. místo  Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková
       
Pohár rozhlasu
- repblikové finále
1. místo  mladší žákyně  P. Fornouz
Pohár rozhlasu
- krajské finále
1. místo  mladší žáci  A.Hajžman
1. místo  mladší žákyně  P. Fornouz
4. místo  starší žáci  A. Hajžman
4. místo  starší žákyně  P. Fornouz
Pohár rozhlasu
- okresní finále
1. místo  starší žáci  K. Charvát
1. místo  starší žákyně  P. Fornouz
1. místo  mladší žáci  A. Hajžman
1. místo  mladší žákyně  I. Malátová
Pohár hejtmana Plzeňského kraje
- florbal
2. místo  družstvo ml. žáků  A. Hajžman
Florbal (kat. III.)
- okresní kolo
5. místo  družstvo ml. žáků  A. Hajžman
Florbal (kat.IV)
- okresní kolo
1. místo  družstvo dívek  P. Fornouz
Přespolní běh
- republikové finále
5. místo  Družstvo mladších dívek (V. Krsová, K.Burianová, I.Krýslová, A.Míková, E. Brožová, B.Píchalová)  I. Malátová
Přespolní běh
- krajské finále

1. místo s postupem do republikového finále

 mladší dívky  I. Malátová
2. místo  mladší chlapci
2. místo  starší chlapci
3. místo  starší dívky
Přespolní běh
- okresní kolo
1. místo  mladší dívky  I. Malátová
1. místo  mladší chlapci
1. místo  starší dívky
1. místo  starší chlapci
Přespolní běh
- okresní kolo
- jednotlivci v kategoriích
3. místo  Jan Pergler - 7.C  I. Malátová
1. místo  Daniel Kastner - 9.A
2. místo  Lukáš Lecjaks - 9.B
3. místo  Zdeněk Škopek
1. místo  Vanda Krsová - 6.C
2. místo  Kateřina Burianová - 7.C
1. místo  Kateřina Křenková - 8.C
2. místo  Elena Brožová
3. místo  Jana Richterová - 9.C
Street hockey, ml. žáci (kategorie III.)  FOTO
- okr. kolo - čtvrtfinálová skupina
1. místo  mladší žáci  A. Hajžman
Basketbal
- krajský přebor škol
2. místo  Družstvo starších dívek  P. Fornouz
Basketbal
- okresní kolo
2. místo  Družstvo žáků  A. Hajžman
Atletický čtyřboj
- krajské kolo

1. místo s postupem na republikové finále

 starší žačky (B. Píchalová, K.Ausbergerová, M.Trávová, L.Wiesnerová, L.Vacíková)

 P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- okresní kolo

1. místo s postupem

Atletický čtyřboj
- krajské kolo
4. místo  starší žáci (D.Kastner, L.Lecjaks, M.Knopf, A.Vrba a L.Klokan)  
Školní lezecká olympiáda
- mladší žákyně
1. místo  Michaela Pelíšková - 6.D  J. Dobranský
1. místo  Hana Dobranská - 7.A
Školní lezecká olympiáda
- starší žákyně
1. místo  Nikol Zrelicová - 8.A
2. místo  Natálie Cicková - 8.A
Školní lezecká olympiáda
- mladší žáci
2. místo  Dominik Buberle - 6.C
Školní lezecká olympiáda
- starší žáci
1. místo  Václav Konůpek - 9.C
Street hockey, ml. žáci (kategorie III.) FOTO
- semifinále v rámci kraje
   mladší žáci  A. Hajžman
soutěž Mladých cyklistů (1. kat.) - okresní kolo 2. místo

družstvo: M.Mašek, V.Flesar, N.Holcová, M.Kokošková - všichni z 6.C

 O. Vizingrová
soutěž Mladých cyklistů (2. kat.) - okresní kolo 4. místo

družstvo: V.Květoň (9.B), L.Lucák (8.C), J.Richterová (9.C), K.Kabátová (9.B)

 A. Hajžman
       

Školní atletický klub

Trenér: Čeněk Smetana

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 v přespolním běhu
konečné pořadí - stav po 9. závodu

1. místo Tereza Burlová - 4.A
1. místo Kateřina Burianová - 7.C
1. místo Pavel Vacek - 4.B
2. místo Ondřej Havíř - 4.B
2. místo Michal Pergler - 5.C
2. místo Jan Pergler - 7.C
3. místo Lucie Impellizzeri - 4.C
3. místo Tomáš Reitspies - 2.C
3. místo Iveta Krýslová - 8.E
3. místo Jakub Netrval - 8.C
4. místo Daniel Kuběna - 2.C
4. místo Viktorie Jílková - 2.A
4. místo Jan Duchek - 4.A
4. místo Aneta Bělová - 5.A
4. místo Kateřina Křenková - 8.C
5. místo Jan Strejc - 2.C
6. místo Nela Holcová - 2.C
6. místo Adéla Míková - 7.E
7. místo Daniel Kastner - 9.A
7. místo Lucie Vacíková - 8.C
9. místo Nikol Pechanová - 3.D
9. místo Adam Čonka - 4.A
9. místo Jan Roháč - 6.C
9. místo Elena Brožová - 7.S

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015  

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Návštěva výstavy „Dobrých sto“ NEW

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ VRACEJÍCÍCH SE Z ASIJSKÝCH ZEMÍ 

KRŠKO AKTUÁLNĚ: 2 VOLNÁ MÍSTA! 

Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd VII.C a VII.E - FOTOALBUM  

Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 

Preventivní seminář "Sex, AIDS a vztahy" 

Krajské kolo ČEPS cup ve florbale 

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni 

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek  - školní kolo 

Tři králové ve škole 

Životem bez závislostí (preventivní program) 

Výměnný pobyt našich přátel z Krška u nás v Přešticích se blíží!

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster