Menu schované do tlačítka

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, kteří je na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Celostátní přehlídka dětských recitátorů
- krajské kolo
1. místo Vojtěch Moulis - 3.B  V. Kopřivová
Filip Hajšman - 3.B
Celostátní přehlídka dětských recitátorů
- okresní kolo

1.  místo s postupem

Vojtěch Moulis - 3.B  V. Kopřivová
Filip Hajšman - 3.B
1. místo Ondřej Tejček - 4.D  N. Květoňová
Pythagoriáda
- okresní kolo (5.r.)
3. místo  Martin Kodýdek - 5.C  O. Vizingrová
4.místo Matěj Košař -5.D  P. Čapková
6. místo Marek Hohlberger - 5.C  O. Vizingrová
8. místo Karolína Sedláčková - 5.D  P. Čapková
9.místo Helena Voráčková - 5.D
Matematická olympiáda
- okresní  kolo
3. místo Matěj Košař - 5.D  P. Čapková
Logická olympiáda
- krajské kolo
12. místo Matěj Košař - 5.D  P. Čapková
16. - 18.místo Adam Bělohlavý - 4.A  A. Němečková
Marek Hohlberger - 5.C  O. Vizingrová
24. místo Ondřej Tejček - 4.D  N. Květoňová
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
- oblastní kolo
1.místo

Nela Kokošková - 5.A
Adam Bělohlavý - 4.A
Štěpán Smatana - 3.C
Helena Martincová - 3.C
Magdaléna Ovsíková - 3.C

 A.Bezděková
 J. Kozlová
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
- krajské kolo
4. místo

Nela Kokošková - 5.A
Štěpán Smatana - 3.C
Helena Martincová - 3.C
Magdaléna Ovsíková - 3.C
Damián Šimice - 2.D

Mladý záchranář
- okresní kolo
3. místo Matěj Košař - 5.D
Lukáš Tocháček - 5.B
Nela Kokošková - 5.B
Michaela Kokošková - 5.B
 O. Vizingrová
Mladý záchranář
- krajské kolo
4. místo Martin Kodýdek - 5.C
Jaroslav Malát - 5.C
Marek. Hohlberger - 5.C
Nicole Holcová - 5.A
Přespolní běh
- okresní přebor
- jednotlivci v kategoriích
1. místo Aneta Bělová - 4.A  M. Fornouzová
3. místo Michaela Chocová - 4.A
4. místo Šárka Sedláčková - 4.D
4. místo Václav Flesar - 5.C
5. místo Michal Pergler - 4.C
6. místo Matěj Košař - 5.D
Soutěž mladých cyklistů (I)
- okresní kolo
2. místo Michaela Kokošková - 5.B
Nicole Holcová - 5.A
Lukáš Tocháček - 5.B
Martin Kodýdek - 5.C
 O. Vizingrová
Vybíjená
- okresní kolo
1. místo smíšené družstvo  M. Fornouzová
1. místo družstvo dívek
Vybíjená
- krajské kolo

1. místo
postup do republikového finále

družstvo dívek  M. Fornouzová
4. místo družstvo chlapců
Vybíjená
- republikové finále
10. místo družstvo dívek
Štafetový pohár
- okresní kolo
1. místo družstvo A  M. Fornouzová
3. místo družstvo B
Štafetový pohár
- krajské kolo
3. místo družstvo A  M. Fornouzová
5. místo družstvo B
 McDonald's Cup
- okresní kolo
3. místo (A)  mužstvo chlapců  M. Kříž, P. Papp, K. Brunátová
3. místo (B)  mužstvo chlapců  J. Brada,
 A. Němečková

2. stupeň ZŠ

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Přírodovědný klokan
- celostátní měřítko
3. místo (Kadet) Jana Richterová - 8.C  J. Rajčok
Biologická olympiáda
- okresní kolo
5. místo (C) Petr Vacek - 7.D  L. Křížová
8. místo (C) Kristýna Burlová - 7.C
8. místo (D) Gabriela Tůmová - 8.D  J. Rajčok
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo (F)
1. místo Aleš Vrba - 8.B  D. Bošková
3. místo Václav Květoň - 8.B
4. místo Klára Kabátová - 8.B
6. místo Zuzana Burianová - 8.A
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo (E)
2. místo Kryštof Krs - 9.E  D. Bošková
4. místo Kristýna Burianová - 9.E
5. místo Dominik Fišer - 9.A
Matematická olympiáda
- okresní kolo
1. místo David Stuchl - 6.D  V. Kašpar
3. místo Filip Janota - 6.A  D. Bošková
1. místo Tereza Tocháčková - 7.D  Z. Sedláková
4.-5. místo Filip Hohlberger - 7.A
Pythagoriáda
- okresní kolo (7.r.)
1. místo Dominik Trhlík - 7.E  J. Šperl
2. místo Tereza Tocháčková - 7.D  Z. Sedláková
4. místo Filip Hohlberger - 7.A
Pythagoriáda
- okresní kolo (8.r.)
5. místo Barbora Schejbalová - 8.C  M. Malík
5. místo Dominik Duchek - 8.B  P. Žižková
Matematický klokan
- celostátní měřítko
2. místo Filip Hohlberger - 7.A  Z. Sedláková
Matematický klokan
- krajské kolo
3. místo Filip Hohlberger - 7.A
Matematický klokan
- okresní kolo
1. místo Filip Hohlberger - 7.A
Chemická olympiáda
- okresní kolo
2. místo Kristýna Burianová - 9.E  M. Majerová
4. místo Michael Tůma - 9.D
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo - kat. A
2. místo Sabina Bradová - 6.B  Z. Sedláková
4. místo David Stuchl - 6.C  M. Malík
7. místo Tereza Cibulková - 7.B  Z. Sedláková
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo - kat. B
3. místo Jakub Pittr - 7.E  K. Charvát
5. místo Jaroslav Košař - 7.D  M. Malík
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo - kat. C
1. místo Anita Pacourková - 9.B  Z. Sedláková
2. místo Tomáš Choc - 8. C  M. Malík
3. místo Milan Abrahám - 9.A  Z. Sedláková
Soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
2. místo Jaroslav Košař - 7.D  J. Mračková
3. místo Petr Vacek - 7.D
Olympiáda v českém jazyce
- okresní kolo
2. místo Nikola Rybáčková - 9.E  M. Kaslová
6. místo Andrea Burianová - 9.E
Soutěž v recitaci
- okresní kolo
1. místo Jakub Písař - 7.E  J. Brunnerová
Soutěž v recitaci
- krajské kolo
1. místo
Účast v na celostátní přehlídce dětských recitátorů
Mladý Demosthenes
- regionální kolo
1. místo Jakub Písař - 7.E  J. Brunnerová
Mladý Demosthenes
- celostátní kolo
čestné uznání
Matematická olympiáda
- okr. kolo
4. místo Kristýna Burianová - 9.E  M. Majerová
Dějepisná olympiáda
- okr. kolo
4. místo Tomáš Choc - 8.C  A. Zavadilová
5. místo Jaroslav Majer - 8.B
Soutěž v německém jazyce
- okr. kolo
2. místo Michaela Kůsová - 9.C  J. Mračková
Přírodovědný klokan
- krajské kolo (Kadet)
1. místo Jana Richterová - 8.C  I. Boulová
Logická olympiáda
- krajské kolo
10. místo Filip Hohlberger - 7.A  Z. Sedláková
Korespondenční soutěž o energetice pro 9. ročník ZŠ 1. místo družstvo: K. Burianová, A. Šteflíková, N. Rybáčková  D. Bošková
2. místo družstvo: P. Brada, A. Jabbourová, Š. Peklová
3. místo družstvo: J. Hruška, M. Muchka, Z. Frouz  J. Dobranský
Florbal (kat. III)
- okresní kolo
1. místo družstvo chlapců  A. Hajžman
4. místo družstvo děvčat
Soutěž mladých cyklistů (II)
- okresní kolo
1. místo Adéla Radová - 9.E
Eliška Radová - 9. E
Václav Květoň - 8. B
Lukáš Lucák - 7.C
 O. Vizingrová
AND1cup
-okresní přebor v košíkové
1. místo družstvo mladších žákyň  P. Fornouz
2. místo družstvo mladších chlapců  A. Hajžman
1. místo družstvo starších žákyň  I. Malátová
1. místo družstvo starších žáků  K. Charvát
Basketbal
- krajské kolo
5. místo družstvo starších dívek  P. Fornouz
5. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát
AND1cup
-krajské kolo
2. místo družstvo mladších dívek  P. Fornouz
Atletický čtyřboj
- krajské finále

1. místo a postup do republikového finále

družstvo starších dívek  I. Malátová
 K. Charvát
3. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát
Atletický čtyřboj
- okresní kolo - družstva
1. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát
1. místo družstvo starších dívek  I. Malátová
Atletický čtyřboj
- okresní kolo - jednotlivci
2. místo Kryštof Krs - 9.E  K. Charvát
3. místo Matyáš Janda - 9.A
1. místo Lucie Wiesnerová - 8.D  I. Malátová
2. místo Eva Vacíková - 9.E
Přespolní běh
- krajské finále Tachov
2. místo mladší dívky  I. Malátová
2. místo mladší chlapci
2. místo starší dívky
3. místo starší chlapci
2. místo Kateřina Křenková - 7.C
1. místo Vanda Krsová - 6.C
Přespolní běh
- okresní přebor
1. místo mladší dívky
1. místo mladší chlapci
1. místo starší dívky
1. místo starší chlapci
Přespolní běh
- okresní přebor
- jednotlivci v kategoriích
1. místo Vanda Krsová - 6.C
3. místo Kristýna Burlová - 7.C
1. místo Kryštof Krs - 9.E
3. místo Lukáš Lecjaks - 8.B
1. místo Kateřina Křenková - 7.C
3. místo Jana Richterová - 8.C
Handball
- okresní kolo
1. místo družstvo děvčat  M. Kindl
1.místo družstvo chlapců  A. Hajžman
Street hockey cup
- čtvrtfinále
3. místo družstvo chlapců  A. Hajžman
       

Školní atletický klub

Trenér: Čeněk Smetana

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Přebor Plzně v přespolním běhu 2015 1. místo Kateřina Burianová - 6.C  Čeněk Smetana
1. místo Tereza Burlová - 3.A
1. místo Pavel Vacek - 3.B
2. místo Tomáš Reitspies - 1.C
2. místo Ondřej Havíř - 3.B
2. místo Michal Pergler - 4.C
2. místo Jan Pergler - 6.C
3. místo Nela Holcová - 1.C
3. místo Daniel Kuběna - 1.C
3. místo Lucie Ipellizzeri - 3.C
3. místo Daniel Kastner - 8.A
4. místo Viktorie Jílková - 1.A
4. místo Jan Duchek - 3.A
4. místo Aneta Bělová - 4.A
4. místo Iveta Krýslová - 7.E
6. místo Nikol Pechmanová - 2.D
6. místo Lucie Vacíková - 7.C
7. místo Julinka Radová
7. místo Kristýna Burlová - 7.C
8. místo Jan Roháč - 5.A
8. místo Adéla Míková - 6.E
9. místo Jan Strejc - 1.C
9. místo Elena Brožová - 6.C
10. místo Barbora Linhartová - 2.C
10. místo Jan Kocourek - 6.C
       

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 v přespolním běhu

Jednotlivci:

1. místo Ondřej Havíř - 3.B
1. místo Michal Pergler - 4.C
1. místo Kateřina Burianová - 6.C
2. místo Viktorie Jílková - 1.A
2. místo Pavel Vacek - 3.B
2. místo Jan Pergler - 6.C
2. místo Lucie Ipellizzeri - 3.C
2. místo Aneta Bělová - 4.A
3. místo Jan Strejc - 1.C
3. místo Tereza Burlová - 3.A
3. místo Jakub Netrval - 7.C
4. místo Tomáš Reitspies - 1.C
4. místo Jan Duchek - 3.A
4. místo Iveta Krýslová - 7.E
5. místo Daniel Kastner - 8.A
6. místo Daniel Kuběna - 1.C
6. místo Kateřina Křenková - 7.C
7. místo Adéla Míková - 6.E
8. místo Lucie Vacíková - 7.C
9. místo Nela Holcová - 1.C
10. místo Elena Brožová - 6.C

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014   

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti