Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Do nového školního roku s novým názvem školy

Naší škole byl udělen čestný název po nejvýznamnějším přeštickém rodákovi               

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice.

Jsme hrdi na to, že po velkém úsilí se právě naší škole dostalo cti nést od 1. září 2012 tento název. Děkujeme za podporu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Městu Přeštice,  přeštickým občanům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, České školní inspekci i dalším subjektům.

 

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., předsedy správní rady a prezidia
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
na slavnostním setkání 3. září 2012

Paní Věra Kokošková: 
Škola v Přešticích se jmenuje po nejslavnějším rodákovi

Ředitel školy Josef Šperl:
Pocta pro naši základní školu

 FOTOGALERIE                             VIDEOUKÁZKA

Autorem pamětní desky, vnějšího označení školní budovy a nového loga je známý klatovský výtvarník a sochař Václav Fiala

                     

Autorem nové výzdoby interiéru je Pavel P. Ries

Autorkou nového Hlávkova portrétu je studentka Hana Süssová

   

Model školy v Rebcově ulici zhotovil pan Zdeněk Dvořák z Přeštic.

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster