Menu schované do tlačítka

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Od září 2022 budou, při dostatečném počtu zájemců, opět na naší škole otevřeny zájmové kroužky.
Upřesnění dnů a hodin bude zveřejněno na začátku září.

 

1. stupeň ZŠ
 

 • Kroužek atletiky
 • Start with Magic English – 1. ročník
 • More Magic English – 2. ročník
 • Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge – Pre A1 Starters
 • Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge – A1 Movers
 • Florbal a hry - dívky
 • Florbal a hry - chlapci
 • Pěvecký kroužek Skaláček
 • Hudební kroužek Přeštické flétničky
 • Dramatický kroužek
 • Povídálek – 1. ročník
 • Logopedické konzultace
 • Náboženství (nepovinný předmět)

 

 

2. stupeň ZŠ
 

 • Lezení
 • Atletika
 • Cvičení z Čj (příprava na přijímací řízení na SŠ)
 • Cvičení z M (příprava na přijímací řízení na SŠ)
 • A2 Key for Schools
 • Sbor Skalka
 • B1 Preliminary for Schools
 • Turistický kroužek

 

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (foto)

ARCHIV 21/22


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti