Menu schované do tlačítka

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

1. stupeň ZŠ
 

den název vyučující čas místo od
PO Atletická přípravka
1. a 2. ročník
E. Šteflíková 13:00 – 14:00 hřiště a tělocvična
Rebcova
3.10.
Nevýkonnostní atletika
přípravka 3. – 5. roč.
B. Kreidlová 14:00 – 15:00 hřiště a tělocvična
Na Jordáně
3.10.
Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 4. ročník
M. Fornouzová
L. Friebel
13:00 – 14:00 učebna č. 45 19.9.
Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge
 5. ročník
P. Křenová
J. Schlucková
13:35 – 14:35 V.B 19.9.
Hudební kroužek II.
pokročilí (4.– 9. ročník)
V. Holá 14:00 – 15:00 I.A 3.10.
Hudební kroužek I.
začátečníci (1. ročník)
V. Holá 11:40 – 12:10 I.A 3.10.
ÚT Start with Magic English
1. ročník
D. Sobotková
V. Chmelíková
11:40 – 12:10 I.A, I.B 4.10.
More Magic English
2. ročník
P. Čapková
J. Schlucková
D. Mrskošová
11:40 – 12:25 II.A, II.B, II.C 4.10.
Florbal a hry – dívky
2. – 5. ročník
R. Mašát 13:00 – 14:30 tělocvična
Rebcova
4.10.
Pěvecký kroužek Skaláček
1. – 5. ročník
N. Květoňová 13:00 – 14:00 II.C 4.10.
Dramatický kroužek D. Mrskošová
E. Veselá
13:00 – 14:00 učebna č. 45
a aula
4.10.
Kroužek cvičení řeči – Povídálek
1. ročník
K. Žítková 13:00 – 14:00 knihovna 4.10.
Logopedické konzultace
od 2. ročníku
L. Plachá od 14:15
podle domluvy
knihovna 4.10.
ST Výkonnostní atletika
3. – 5. ročník
E. Šteflíková 13:45 – 15:15 hřiště a tělocvična
Na Jordáně
5.10.
Hudební kroužek I.
mírně pokročilí (2. a 3. ročník)
V. Holá 12:35 – 13:05 I.A 5.10.
Náboženství
1. – 5. ročník
M. Hájek 12:35 – 13:20 I.C 21.9.
ČT Start with Magic English
1. ročník
D. Sobotková
V. Chmelíková
11:40 – 12:10 I.A, I.B 4.10.
  More Magic English
2. ročník
P. Čapková
J. Schlucková
D. Mrskošová
11:40 – 12:25 II.A, II.B, II.C 4.10.
  Florbal a Hry
dívky a chlapci
L. Friebel
R. Mašát
13:30 – 15:00 hala TJ 6.10.
Výkonnostní atletika
3. – 5. ročník
E. Šteflíková 13:45 – 14:45 hřiště a tělocvična
Na Jordáně
5.10.

 

2. stupeň ZŠ

 

den název vyučující čas

ZŠ Na Jordáně

PO Sportovní hry (mladší žáci a žačky – 6. r) M. Kindl 14:45 – 15:15 tělocvična
Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Cvičení z českého jazyka H. Volfová 13:45 – 14:45 IX. D
Cvičení z českého jazyka H. Volfová 14:45 – 15:45 IX. D
Cvičení z matematiky M. Majerová 13:45 – 14:45 IX.B
Cvičení z matematiky M. Majerová 14:45 – 15:45 IX.B
B1 Preliminary for Schools
pro 8. ročník
J. Mračková
M. Kubíčková
13:45 – 14:45 114 J
A2 Key for Schools R. Maxiánová
O. Naxerová Volfová
13:45 – 14:45 206 J/109 J
ST Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Pěvecký sbor Skalka J. Valentová 13:30 – 15:30 HV1
B1 Preliminary for Schools
pro 9. ročník
Š. Peclová 13:45 – 14:45 206 J
Atletika výkonnostní skupina
6. – 9. ročník
B. Kreidlová
E. Šteflíková
13:45 – 15:15 tělocvična
Atletika výkonnostní skupina
6. – 9. ročník
B. Kreidlová
E. Šteflíková
13:45 – 14:45 tělocvična
Turistický kroužek M. Kučerová
J. Jílková
14:00 – 16:00 1 x za 14 dni
+ 1x víkendový
den v měsíci

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Hodina moderní chemie – forenzní analýzaNEW

Přednáška o Jižní Americe se líbilaNEW

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

DEN MATEK ve školní družině

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

ŠTAFETOVÝ POHÁR – úspěch v krajském kole

ATLETICKÉ VÍCEBOJE – úspěch v krajském mistrovství

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti