Menu schované do tlačítka

 

Matematická soutěž PANGEA

Žáci 1. stupně naší školy se v době distanční výuky účastnili celostátní matematické soutěže PANGEA. Školní kolo probíhalo ONLINE formou, kdy žáci řešili zadané příklady z domácího prostředí za ONLINE dohledu vyučujících. Účast byla dobrovolná.

V kategorii 4. ročníku se zúčastnilo 9 žáků a v kategorii 5. ročníku se zúčastnilo 27 žáků. Výsledky byly zaslány a porovnány na krajské a celostátní úrovni. Do celostátního kola bohužel nikdo z žáků nepostoupil. V krajském kole však několik žáků naší školy získalo skvělá umístění, viz Úspěchy v soutěžích.

Všem zúčastněným žákům byly zaslány certifikáty s celkovým umístěním, tímto jim děkujeme za účast a oceněným v KRAJSKÉM KOLE BLAHOPŘEJEME.

Za spolupráci při organizaci děkuji vyučujícím 4. a 5. ročníku.  

N. Květoňová
vyučující 1. stupně ZŠ

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti