Menu schované do tlačítka

 

Úspěch v celostátní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

Žáci naší školy se v době distanční výuky opět účastnili tradiční celostátní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Školní kolo probíhalo ONLINE formou, kdy žáci řešili zadané příklady z domácího prostředí za ONLINE dohledu vyučujících.

Za 1. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice se zúčastnilo v kategorii CVRČEK (2. -3. ročník) 54 žáků a v kategorii KLOKÁNEK (4. - 5. ročník) 79 žáků. Účast žáků byla dobrovolná. Účast celých tříd, jako bylo zvykem v předešlých letech, potvrdily třídy 3. A, 3. B, 4. B, 5. A a 5. B.

Za 2. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice se žáci účastnili v kategoriích BENJAMÍN (6. -7. ročník) a KADET (8. - 9. ročník). Účast v těchto kategoriích byla také dobrovolná za ONLINE dohledu vyučujícího.

Výsledky byly zaslány a porovnány na okresní úrovni a několik žáků naší školy získalo skvělá umístění
– viz Úspěchy v soutěžích.

Zúčastněným žákům děkujeme za účast a oceněným v OKRESNÍM KOLE BLAHOPŘEJEME.

N. Květoňová
vyučující 1. stupně ZŠ

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Ocenění v soutěži MVČR „Svět očima dětí“NEW

Výlet 3. ročníku do LužanNEW

Den dětí v KKC Přeštice

Matematická soutěž PANGEA

SRDCE PRO SESTRY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU a PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.2020

Úspěch v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

UKLIĎME PŘEŠTICE - děkujeme za účast

Vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce

Na Josefa Hlávku nezapomínáme

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti