Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Rozloučení s absolventy
(FOTOGALERIE)

Slavnostní předávání jazykových certifikátů Cambridge

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Školní kolo recitační soutěže

Dne 20. listopadu 2018 proběhlo v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Do školního kola postoupili vždy dva až tři nejlepší recitátoři z třídních kol druhého až pátého ročníku.

Soutěž probíhala v příjemné atmosféře, recitující žáci překvapovali porotu i obecenstvo svými výkony. Dařilo se chlapcům i děvčatům napříč všemi ročníky. Za nejlepší výkony byli žáci odměněni knihou, diplomem a všichni zbývající, neméně dobří, si odnesli jako cenu útěchy alespoň malý dárek.

Porota nakonec vybrala dva zástupce z mladší kategorie a dva ze starší kategorie pro postup do okresního kola v Blovicích, které se bude konat na jaře příštího roku. Všichni zúčastnění žáci naší školy si zaslouží velikou pochvalu za vzornou přípravu a skvělé výkony. Našim reprezentantům budeme přát mnoho úspěchů v okresním kole.

Mgr. Helena Medková, Mgr. Dana Mrskošová

Výsledková listina:

2. ročník:

 • 1. místo: Lukáš Kydlíček II. A - postupující do okresního kola
 • 2. místo: Klára Radová II. A
 • 3. místo: Ella Šebová II. D

3. ročník:

 • 1. místo: Adam Štýs III. B – postupující do okresního kola
 • 2. místo: Matěj Jehlička III. C
 • 3. místo: Michal Kydlíček III. B

4. ročník:

 • 1. místo: Filip Fořt IV. B
 • 2. místo: Eliška Kubíková IV. B
 • 3. místo: Jolana Kroupová IV. D

5. ročník:

 • 1. místo: Tobiáš Vlček V. A - postupující do okresního kola
 • 2. místo: Václav Strejc V. B - postupující do okresního kola
 • 3. místo: Barbora Dolejšová V. A
Recitační soutěž - školní kolo

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster