Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

 

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni naší školy

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice ve spolupráci s jazykovou školou Eufrat vyhlašuje termín zkoušek úrovně Starters (úroveň Pre – A1) a Movers (úroveň A1). Zkoušky se budou konat v pondělí 14. ledna 2019 od 13 hodin v budově školy v Rebcově ulici.
Na zkoušky je nutné se přihlásit:

Starters:
Cambridge English: Starters (úroveň pre A1)

Movers:
Cambridge English: Movers (úroveň A1)

(Poznámka:
Zkouška Movers v termínu 14. 1. 2019 je určena pouze pro žáky, kteří budou podávat přihlášky na osmiletá gymnázia a chtějí certifikát ze zkoušky doložit k přijímacím zkouškám.
Pro ostatní žáky bude určen termín zkoušky na přelomu dubna a května 2019.)

Uzávěrka přihlášek je 7. 12. 2018.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Lucii Kočandrlovou z jazykové školy Eufrat – lucie.kocandrlova@eufrat.cz, tel. 724 745 645 nebo na vedení školy - krenova@zsprestice.cz, tel. 379 304 621.

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster