Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

  POKRAČUJE PLAVECKÝ VÝCVIK 2. a 3. ročník
 
4. 1. DIVADLO ALFA: „Tajemný hrad v Karpatech“
- 5. ročník
 
9. 1. Preventivní program ZDRAVÁ PĚTKA
- II. A, II. B
 
10. 1. PŘEHAZOVANÁ – okresní kolo, Nepomuk
- vybraní žáci 5. ročníku
 
11. 1. Preventivní program POLICEJNÍ POHÁDKY
- I. A, I. B
 
14. 1. ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH
- úroveň STARTERS (přihlášení žáci 4. ročníku), předtermín úrovně MOVERS (přihlášení žáci 5. ročníku), 13.00
 
29. 1. SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – informace o zápisu
- v 16.30 v budově MŠ Gagarinova
 
30. 1. SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – informace o zápisu
- v 16.30 v budově ZŠ Rebcova  pro MŠ Příchovice, MŠ Oplot, MŠ Dnešice
 
30. 1. OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - Plzeň
- úspěšní žáci školního kola
 
31. 1. POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
 
1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 
5. 2. SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – informace o zápisu
- v 16.30 v budově MŠ Dukelská
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster