Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

Budoucí prvňáčci ZŠ Josefa Hlávky Přeštice u zápisu

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se zaplnily chodby a slavnostně vyzdobené třídy naší školy budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Vlastnímu zápisu předcházely konzultace vyučujících 1. stupně s rodiči v jednotlivých mateřských školách celé spádové oblasti.

Většina předškoláků nebyla ve „velké škole“ poprvé, neboť již před zápisem měli možnost si některé prostory školy prohlédnout a rovněž se zúčastnit části vyučování v 1. třídách. Přesto byla na některých dětech vidět velká nervozita, kterou však většinou záhy překonaly a předvedly, co umí. Psychickou oporou jim byli rodiče i paní učitelky z mateřských škol, které se zápisu každoročně účastní. Za svoji snahu a statečnost byly děti odměněny dárky, které věnovala naše škola i sponzoři.

K zápisu se dostavilo celkem 119 budoucích prvňáků z původně předpokládaných 133. Ve školním roce 2018/2019 nastoupí do 1.tříd 98 dětí, které budou rozděleny do čtyř tříd.

Poděkování patří všem vyučujícím 1. stupně za realizaci zápisu a paní Růženě Tomanové za administraci celého procesu.

Mgr. Pavlína Křenová, zást. řed. pro 1. stupeň

Zápis

 

 

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster