Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Atletický čtyřboj - republikové finále - FOTO NEW

FLORBAL DÍVKY- okresní kolo - PROPOZICE NEW

Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

Muzikantskou cestou kolem světa

Den pro rodinu - fotogalerie

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Soutěž v anglickém hláskování

Ve středu 18. dubna 2018 se konala v budově 1. stupně ZŠ J. Hlávky v Rebcově ulici mezi žáky 5. ročníku soutěž v anglickém hláskování „SPELLING“. Z prvního kola, které proběhlo ve skupinách ve třídách, postoupilo do druhého kola 20 žáků a žákyň. Tito postupující pečlivě a rychle vyhláskovali na čas neznámý text. Všichni soutěžící byli zaslouženě podle pořadí odměněni. Poděkování patří i paním učitelkám 5. ročníku za pečlivou přípravu žáků.

1. místo David Havlíček
2. místo Magdalena Skálová
3. místo Filip Fořt
4. místo Petra Tolarová
5. místo Alice Vodičková
6. místo Petra Kováříková
7. místo Radek Brada

Mgr. Dana Mrskošová

 Spelling

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster