Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Atletický čtyřboj - republikové finále - FOTO NEW

FLORBAL DÍVKY- okresní kolo - PROPOZICE NEW

Vlastivědný výlet 5. ročníku do Prahy

Muzikantskou cestou kolem světa

Den pro rodinu - fotogalerie

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Beseda se spisovatelkou Danou Šimkovou

Ve středu 14. 3. všechny páté třídy navštívily Městkou knihovnu Přeštice. Čekala nás tam beseda s mladou spisovatelkou a lektorkou Danou Šimkovou. Poutavým vyprávěním nás přenesla do doby baroka a seznámila nás se způsobem života šlechty i poddaných. Děti byly besedou nadšeny a shodly se na tom, že by se nikdo nechtěl stát princeznou, protože jejich život nebyl snadný.

Mgr. Eva Veselá

 Beseda se spisovatelkou

 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster