Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Tři králové ve škole NEW

Vánoční skládačka z Krška NEW

VÁNOČNÍ AKCE ŠKOLY 2018

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v krajském přeboru ve florbalu

Vítězství v okresním přeboru v házené

Letecké snímky školních budov

v í c e...

jídelníček

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

1. 6. DEN DĚTÍ V AREÁLU KČT
3. ročník
 
4. 6. VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘEŠTICE
1. a 3. ročník
 
4. 6. INTEGRACE NA HŘIŠTI ANEB DEN PLNÝ SPORTU, fotbalové hřiště Merklín, 10.00 – 15.30
vybraní žáci 2. a 4. ročníku
 
5. 6. ŠKOLNÍ VÝLET – BLATNÁ
3. ročník
 
5. 6. VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘEŠTICE
2. ročník
 
6. 6. TURISTICKÁ VYCHÁZKA – ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO
5. ročník
 
6. 6. ŠKOLNÍ VÝLET - KLENOVÁ
1. ročník
 
6. 6. ŠKOLNÍ VÝLET – KYNŽVART, MAR. LÁZNĚ
IV. A + IV. B
 
7. a 12. 6. ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, 15.30 – 17.00
ZŠ Rebcova ul.
 
7. 6. OKRESNÍ PŘEBOR V MALÉM FLORBALU (ZŠ Chlumčany)
vybraní chlapci a dívky 4. a 5. ročníku
 
7. 6. ŠKOLNÍ VÝLET - KLENOVÁ
2. ročník
 
12. 6. ŠKOLNÍ VÝLET – KYNŽVART, MAR. LÁZNĚ
IV. C + IV. D
 
12. 6. NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY ZUŠ PŘEŠTICE
II.A + II.B
 
12. 6. MALÝ ZÁCHRANÁŘ – krajské kolo soutěže, Plzeň
vybraní žáci
 
13. 6. ŠKOLNÍ VÝLET – KYNŽVART, MAR. LÁZNĚ
V.B + V. D
 
14. 6. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE (přeštická radnice)
8.15 – I.A, 9.00 – I.B, 9.45 – I.C, 10.30 – I.D
 
15. 6. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Blovice
IV.A + IV.D
 
15. 6. NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY ZUŠ PŘEŠTICE
II.C, II.D
 
15. 6. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE, Klatovy
V.A + V.C
 
22. 6. SPORTOVNÍ DEN V AREÁLU KČT
4. ročník
 
25. 6. „DEVÁŤÁCI PÁŤÁKŮM“, ZŠ Na Jordáně
V.A + V.B
 
26. 6. „DEVÁŤÁCI PÁŤÁKŮM“, ZŠ Na Jordáně
V.C + V.D
 
26. 6. DEN S LESY ČR, Luh u Týniště
III.A + III.B, IV.A + IV.B
 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster