Menu schované do tlačítka

 

Žáci 8. tříd na plzeňském gymnáziu

V rámci vzájemné spolupráce mezi ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí, absolvovalo 45 žáků 8.A, 8.B a 8.C v úterý 2.12. projektový den fyziky. V menších skupinách s pomocí gymnazistů absolvovali laboratorní práce zaměřené na mechaniku, optiku a mechaniku kapalin.

Naši žáci do výuky aktivně zapojili. Ověřili a rozšířili si poznatky získané v běžných hodinách fyziky.

Velké poděkování patří všem, kteří tento projektový den připravili – především vyučujícím gymnázia Věře Krůsové, Jitce Romové a Josefu Kubešovi, kteří naše žáky celým dnem provázeli.

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti