Menu schované do tlačítka

 

Slavnostní otevření arboreta na Základní škole Josefa Hlávky Přeštice

Dne 11. června se poprvé v celé své kráse představil návštěvníkům Projekt ZELENÁ ŠKOLA. Na vybudování arboreta v rámci tohoto projektu poskytl grant Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí ČR a spolufinancovalo jej rovněž město Přeštice jako zřizovatel ZŠ Josefa Hlávky Přeštice.

Ředitel školy pan Mgr. Petr Fornouz přivítal místostarostu města Přeštice p. Mgr. Jana Königsmarka, dále paní Bc. Helenu Matěchovou z KÚPK z odboru školství, mládeže a sportu a další milé hosty. Poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci projektu.

A nyní něco málo z historie... S budováním arboreta se započalo 25. března 2013 a 25. května 2014 bylo arboretum dokončeno. Projektovým zaměřením bylo účelně spojit a rozšířit stávající zelené plochy v atriu školy a zapojit je vhodným způsobem do výchovně vzdělávacího procesu. Žáci pod vedením učitelů přírodopisu vyhotovili pracovní listy k botanické a geologické části arboreta a i k sekci „Poznáváme naše listnaté a jehličnaté dřeviny“. V rámci pracovních činností byly vyrobeny popisky k jednotlivým bylinám a dřevinám v arboretu. Žákyně v průběhu výuky pracovních činností sázely, plely a okopávaly rostliny v arboretu. Keramický kroužek nám pomohl s popiskami k bylinám a okrasným rostlinám na záhoncích. Sekci travin obohatily okrasné druhy jako lalang válcovitý /Imperata cylindrica „Red Baron“/, ozdobnice čínská /Miscanthus sinensis „Gold Bar“/, ostřice /Carex pteriei „Milk chocolate“/ nebo kostřava sivá /Festuca glauca/. Děti založily deník arboreta s mnoha fotografiemi dokládajícími jeho postupné budování.

Poděkování patří rovněž paním kuchařkám, které pro návštěvníky v těchto horkých letních dnech připravily z ryze přírodních surovin lahodné osvěžení v podobě ledového čaje z máty, meduňky a šalvěje. Děkujeme.

Co dodat na závěr, snad jen přání, aby nám v arboretu všechno krásně rostlo a zelenalo se.

Mgr. Lenka Křížová učitelka ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

AKTUALITY

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDÁVÁNÍ UČIVA ŽÁKŮM

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím nové webové aplikace

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ŠKOLNÍ ROK 19/20
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2019-2020

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad


jídelníček

youtube
Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster