Menu schované do tlačítka

 

 

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025
se koná dne

11. dubna 2024 v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin
v budově 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
v Rebcově ulici č. 386

Rodič (zákonný zástupce) dítěte přinese s sebou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky včetně povinných příloh.
(možno stáhnout na www.zsprestice.cz, v sekci „Ke stažení“)

Dle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zápisu podléhají všechny děti, které dovrší šestý rok do 31. srpna 2024 a starší.
V odůvodněných případech mohou být do prvního ročníku zapsány i děti, které dovrší šesti let od 1. září do 31. prosince 2024 nebo od 1. ledna do 30. června 2025 a zákonný zástupce doloží k žádosti příslušná doporučující vyjádření podle §36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Budou-li rodiče žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa dle §37 zákona, odst. 1, zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádost o odklad včetně příloh musí být podána při zápisu dítěte do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty děti splňující podmínky:

  • dovršení daného věku, případně včetně doporučení
  • příslušný spádový obvod, případně navazující spádový obvod na 2. st.
  • děti nespadající pod spádový obvod Základní školy Josefa Hlávky Přeštice budou přijaty pouze v případě volné provozní kapacity v 1. ročníku (110 žáků)

 

V Přešticích 10. 1. 2024

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Program na téma DOSPÍVÁNÍNEW

Příprava na návštěvu kamarádů z KrškaNEW

Účast na regionálním kole soutěže ZLATÝ ÁMOSNEW

MASOPUST v 1. třídách se vydařil

Lyžařský výcvik – VII.A, VII.D

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti