Menu schované do tlačítka

 

Informace k průběhu přijímacího řízení na střední školy
pro školní rok 2024/2025

 

Podání přihlášky

Přihláška na SŠ a SOU se bude podávat:

– prostřednictvím elektronického systému přes bankovní identitu.
   V případě potřebných příloh budou tyto do systému naskenovány.

nebo

– hybridně, kdy se přihláška vyplní v systému a na danou školu
   se zašle včetně potřebných příloh

nebo

– přihláška se vypíše na nový tiskopis a společně
   s přílohami v prostých kopiích se zašle na danou školu

 

Všichni vycházející žáci dostanou v pololetí šk. roku 2023/2024 k pololetnímu vysvědčení
i výpis sloužící k potřebám přijímacího řízení.

Do přihlášky se mohou napsat 3 školy.
POZOR! POŘADÍ ŠKOL NA PŘIHLÁŠCE JE ZÁVAZNÉ!

Přihlášení do systému a podání přihlášky musí být nejdéle do 20. února 2024.

Systém pro přihlášky na SŠ a SOU bude spuštěn v lednu 2024.

! Veškeré úkony spojené s podáním přihlášky na SŠ nebo SOU si zajišťují zákonní zástupci žáka!

Jednotlivé SŠ a SOU stanoví do 31. 1. 2024 kritéria přijetí (např. procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky, váha prospěchu ze ZŠ apod.)

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

        čtyřleté obory                     12. dubna + 15. dubna

        víceletá gymnázia                16. dubna + 17. dubna

        náhradní termín                   29. dubna + 30. dubna

 

Přijetí či nepřijetí na SŠ nebo SOU

Informace o přijetí bude zveřejněna v systému a na SŠ nebo SOU, na které se žák hlásil. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nevydává a nezasílá. Zápisové lístky jsou zrušeny.

Zveřejnění o přijetí či nepřijetí je nejdéle do 15. 5. 2024.

Škola si nemá možnost nechat volná místa pro odvolání. Odvolání proti výsledkům je v podstatě zrušeno.
V případě nepřijetí na školu na prvním místě je žák přijat na školu na druhém místě, nepřijetí na školu na druhém místě je žák přijat na školu na třetím místě. V případě nepřijetí na žádnou přihlášenou školu žák vykoná druhé kolo přijímacích řízení. Může opět podat 3 přihlášky na školy, které vypsaly II. kolo přijímacího řízení. Na školy s maturitními obory pro II. kolo přijímacího řízení musí mít žák vykonanou jednotnou přijímací zkoušku v daných termínech pro I. kolo přijímacího řízení neboť ve II. kole se již nebude konat jednotná přijímací zkouška.

O případných změnách budete informováni.

Mgr. Petr Fornouz, ředitel školy

V Přešticích 9. 11. 2023

PDF verze

Inforamce MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti