Menu schované do tlačítka

 

    PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

1.4. Svátek
 
4.4. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, 7, 8 - okresní kolo Plzeň
postupující žáci
 
8. – 10.4. NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z PARTNERSKÉ ŠKOLY V KRŠKU
zapojení žáci (program KRŠKO)
 
8.4. SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NÁVŠTĚVY Z KRŠKA v aule od 15 hodin
žáci + rodiče + hosté
 
9.4. PROHLÍDKA PRAHY + VEČERNÍ PROGRAM V KKC
zapojení žáci (program KRŠKO)
 
10.4. PROGRAM VE ŠKOLE A PO PŘEŠTICÍCH
zapojení žáci (program KRŠKO)
 
10.4. INFORMAČNÍ SCHŮZKA K EXKURZI DO ANGLIE PRO RODIČE A ŽÁKY
od 15.00 v aule
 
11.4. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
budova v Rebcově ul. 14.00 - 17.00
 
12.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 4leté obory - 1. termín
9. ročník
 
15.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 4leté obory - 2. termín
9. ročník
 
16.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 6leté a 8leté obory - 1. termín
5. a 7. ročník
 
17.4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 6leté a 8leté obory - 2. termín
5. a 7. ročník
 
18.4. MINIKOPANÁ
okresní kolo Přeštice
 
18.4. MICROBIT- PROJEKTOVÝ DEN INFORMATIKY
IX.E
 
18.4. TŘÍDNÍ AKTIVY  2. stupeň - od 17.00
 
21. – 26.4. EXKURZE DO ANGLIE
 
22.4. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategorie D
okresní kolo Blovice
 
23.4. TESTOVÁNÍ ČŠI - ÚROVEŇ ZNALOSTI ČJ U ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
 
25.4. Ukliďme Česko
6. ročník
 
26.4. BASKETBAL - kat. IV
krajské kolo Přeštice
 
29.4. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 
29.4. CAMBRIDGE ZKOUŠKY NANEČISTO
 
29.4. VOLEJBAL CHLAPCI - kategorie IV
okresní kolo Přeštice
 
30.4. VOLEJBAL DÍVKY - kategorie  IV
okresní kolo Přeštice
 
1. 5. SVÁTEK
 
6. a 7. 5. VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
 
8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK
 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Vítězství v krajském kole basketbaluNEW

Krajské kolo ve velejbaluNEW

Start do světa práce (workshop)NEW

Z akcí školní družinyNEW

Hodina moderní chemie – forenzní analýza

Přednáška o Jižní Americe se líbila

Parádní výlet do Anglie

Úspěchy v matematické soutěži MaSo

Digitální technologie na 1. stupni ZŠ

Závody v boulderingu

Návštěva 1. ročníku v knihovně

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – úspěch v okresním kole

VYBÍJENÁ – vítězství krajském kole

Ohlasy účastníků návštěvy z partnerské školy + FOTO
(Projekt Krško)

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti