Menu schované do tlačítka

 

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

Získat informace o tělesné zdatnosti žáků a poskytnout školám zpětnou vazbu i doporučení má za cíl testování, které právě probíhá i na naší škole. Pohybové dovednosti dětí jsou dlouhodobě špatné a navíc je zhoršila omezení při epidemii covidu. Testování probíhá v měsíci říjnu a listopadu na základních a středních školách po celém Česku. Výsledky plánuje inspekce zveřejnit na začátku příštího roku. Průzkum dále poskytne i srovnání s daty před 30 lety i s mezinárodními výzkumy fyzické zdatnosti dětí.

Testování se týká asi 250 tisíc žáků a to ve třetích a sedmých třídách základních škol, odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a v druhých ročnících středních škol po celém Česku. Podílejí se na něm vedle inspekce také Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) Victoria a tělovýchovné fakulty z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. Na základních školách je to skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol je běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu. Cviky pro testování vybrali odborníci ze sportovních fakult, kteří také stanovili časové požadavky a podmínky materiálního či personálního zabezpečení.

Data bude sbírat Česká školní inspekce v nově vytvořeném systému, do kterého budou moci učitelé ukládat výsledky žáků i později po skončení průzkumu. Vyučující tak budou mít možnost sledovat vývoj zdatnosti svých žáků.

Mgr. I. Malátová
koordinátorka testování okresu Plzeň-jih


Tělesná zdatnost

ŠKOLNÍ ROK 22/23
organizace, prázdniny, pomůcky...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků


Z NAŠICH AKCÍ

VELKÝ ÚSPĚCH MALÝCH HERCŮNEW

Vydařený ŠKOLNÍ VÝLET 3. ročníkuNEW

Úspěch v ATLETICKÉM ČTYŘBOJINEW

Vítězství v POHÁRU ROZHLASU

OKRESNÍ PŘEBOR V ATLETICKÉM TROJBOJI

McDonald's Cup

ÚSPĚCH v krajském kole ŠTAFETOVÉHO POHÁRU

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2023

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úspěch v matematické soutěži MaSo

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti