Menu schované do tlačítka

 

Ve školách se testuje tělesná zdatnost žáků

Získat informace o tělesné zdatnosti žáků a poskytnout školám zpětnou vazbu i doporučení má za cíl testování, které právě probíhá i na naší škole. Pohybové dovednosti dětí jsou dlouhodobě špatné a navíc je zhoršila omezení při epidemii covidu. Testování probíhá v měsíci říjnu a listopadu na základních a středních školách po celém Česku. Výsledky plánuje inspekce zveřejnit na začátku příštího roku. Průzkum dále poskytne i srovnání s daty před 30 lety i s mezinárodními výzkumy fyzické zdatnosti dětí.

Testování se týká asi 250 tisíc žáků a to ve třetích a sedmých třídách základních škol, odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a v druhých ročnících středních škol po celém Česku. Podílejí se na něm vedle inspekce také Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) Victoria a tělovýchovné fakulty z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. Na základních školách je to skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol je běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu. Cviky pro testování vybrali odborníci ze sportovních fakult, kteří také stanovili časové požadavky a podmínky materiálního či personálního zabezpečení.

Data bude sbírat Česká školní inspekce v nově vytvořeném systému, do kterého budou moci učitelé ukládat výsledky žáků i později po skončení průzkumu. Vyučující tak budou mít možnost sledovat vývoj zdatnosti svých žáků.

Mgr. I. Malátová
koordinátorka testování okresu Plzeň-jih


Tělesná zdatnost

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

PROJEKT KRŠKO
Vzpomínky na letní prázdniny
NEW

Vliv chemických látek na zdraví člověka

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE na 1. stupni

Preventivní program "Nečekaná těhotenství"

Školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Florbalový turnaj ČEPS CUP
vítězství v krajském kole

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Návštěva 3D Planetária a Techmanie

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti