Menu schované do tlačítka

 

 

Informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2023/2024

 

Zápis dětí proběhne dne 13. dubna 2023 od 14.00 hod. do 17.00 hod. Před zápisem je potřeba si zarezervovat čas na příslušném zápisovém místě dle mateřské školy. Rezervační systém bude spuštěn na stránkách školy www.zsprestice.cz   27. března v 10 hodin.

Zápis proběhne s přítomností dětí.

Zájemci o kroužek anglického jazyka si vyzvednou přihlášku při zápisu.

Se zápisem dětí do 1. ročníku proběhne i zápis budoucích prvňáků do školní družiny. Zápisové místo do školní družiny bude v 1. patře ve třídě 2.B č. dv. 31.

Na zápis si přineste potřebné dokumenty - vypsaný Dotazník pro rodiče, žádost o přijetí, rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce pro převzetí rozhodnutí o přijetí. Tiskopisy jsou ke stažení ZDE.

V případě žádosti o odklad školní docházky – žádost o odklad, potvrzení od pediatra a vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (PPP není organizačně propojena se Základní školou Josefa Hlávky Přeštice) nebo klinického psychologa. (VÍCE ZDE – pdf)

V naléhavých případech, kdy se v daném termínu nemůžete dostavit, lze domluvit náhradní termín osobního jednání.

 

V Přešticích 3. března 2023

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

První školní den NEW

Páťáci vítají prvňáčky NEW

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti