Menu schované do tlačítka

 

Preventivní program neplánované těhotenství

Počátkem prosince měli všichni žáci devátého ročníku možnost udělat velký krok ke své dospělosti. V průběhu seminářů Mgr. Jitky Kultové (Národní iniciativa pro život), se dozvěděli řadu zajímavých věcí o samém počátku lidského života, obsahem úvodní přednášky byla také charakteristika a specifika mužského a ženského těla, těhotenství a vývoj plodu včetně porodu, vše doplněné názornými obrázky a videi, doprovázeno modely lidského plodu v různém stádiu těhotenství. V další části přednášky byly řešeny otázky partnerství a zodpovědnosti, zejména v souvislosti s nečekaným těhotenstvím, vše ze strany lektorky předáváno velmi pestře, poutavě, citlivě a přátelsky.

Na úvodní dvouhodinovou přednášku vždy navazovala diskusní dvouhodinovka, kdy měli žáci možnost se k jednotlivým tématům vrátit do větších detailů, absolvovali například "antikoncepční kvíz", nebo se pokusili prožít alespoň v představách různé náročné situace, které se nečekaného těhotenství mohou týkat. Opět se tak dělo pod vedením Mgr. Kultové a opět velice pestrou formou, která umožňovala našim žákům se samostatně dopracovat ke vhodným postojům v oblasti partnerství a plánování vlastního rodičovství.

Věříme, že naši nejstarší žáci získali prostřednictvím tohoto preventivního programu důležité informace pro svůj další život a že jsme jim pomohli zorientovat se v některých důležitých "dospěláckých" tématech.

Mgr. Ing. Olga Volfová Naxerová
metodik prevence

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti