Menu schované do tlačítka

 

Sportovní dopoledne pro 1. a 2. ročník

Jedno čtvrteční dubnové dopoledne v prvních a druhých třídách patřilo sportu, přesněji košíkové. V hale TJ připravili zkušení přeštičtí trenéři sportovní program pro naše nejmladší školáky.

Na několika různých stanovištích si děti mohly vyzkoušet manipulaci s basketbalovými míči: driblink v různých cvičebních obměnách a střelbu na koš. V jiné části tělocvičny děti pro změnu potvrzovaly svou obratnost a mrštnost na opičí dráze. V pravidelných časových intervalech se na všech připravených stanovištích děti střídaly. Na celou akci pečlivě dohlížel basketbalový maskot Bastík.

V závěru sportování děti obdržely za své snažení drobné odměny a také dostaly náborový lístek s možností zápisu do místního basketbalového oddílu.

Děkujeme organizátorům za dobře připravený program.

Za vyučující 1. a 2. ročníku Pavlína Čapková

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Exkurze ZOO Praha NEW

Vzdělávací program TŘÍDĚNÍ ODPADU NEW

Adaptační kurzy 6. ročníku

Exkurze 9. r. ve spalovně komunálního odpadu

První školní den

Páťáci vítají prvňáčky

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti