Menu schované do tlačítka

 

Preventivní program proti kouření

Dne 9.11.2022 prošly všechny třídy šestého a sedmého ročníku vzdělávacím seminářem na téma „Nové formy kouření a jejich rizika", které na naší škole realizoval kolektiv lektorek pod vedením MUDr. Lenka Luhanové ze Státního zdravotního ústavu Praha, regionální pracoviště Plzeň, oddělení podpory zdraví.

V rámci semináře měli žáci možnost se diskusní formou dozvědět řadu zajímavých informací o tabáku a historii kouření vůbec, o chemickém složení cigaretového kouře a jeho vlivu na zdraví člověka. Důležitým tématem semináře bylo téma závislostí, zejména pak na nikotinu, základní informace získali naši žáci i z oblasti kouření elektronických cigaret. Všechny lektorky zodpovídaly také konkrétní dotazy našich žáků a doplnily seminář obrazovou dokumentací.
Seminář se stejným obsahem absolvovali také naši učitelé.

Věříme, že naši žáci získali důležité informace o elektronických cigaretách a zejména o jejich rizicích.

Mgr. Ing. Olga Volfová
Naxerová metodik prevence

 

FOTO FOTO

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti