Menu schované do tlačítka

 

Kontakty

Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice  379 304 714  
     
Fornouz Petr, ředitel  379 304 709
778 405 978
fornouz@zsprestice.cz
Bělová Michaela, zást. řed.  379 304 711
778 404 195
belova@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.  379 304 710
778 404 194
boulova@zsprestice.cz
     
Tomanová Růžena, sekretariát  379 304 700 sekretar@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.  379 304 621
778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice  379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí  379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

 
funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga 379 304  637  
Bezděková Anna  učitelka 379 304  630 bezdekova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  637 capkova@zsprestice.cz
Černá Petra  asistentka pedagoga 379 304  629  
Friebel Lukáš  učitel 379 304  629 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  624 fornouzova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  624 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  630 hola@zsprestice.cz
Chlumová Lenka  asistentka pedagoga 379 304  624
Chmelíková Veronika  učitelka 379 304  624 chmelikova@zsprestice.cz
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  630 koprivova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  637 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  629 masat@zsprestice.cz
Medková Helena  učitelka 379 304  627 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  637 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  629 mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka 379 304  623 nemeckova@zsprestice.cz
Obrová Jaroslava  asistentka pedagoga 379 304  630  
Plachá Lenka  učitelka 379 304  627 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  630 radilova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  637 schluckova@zsprestice.cz
Sobotková Daniela  učitelka 379 304  623 sobotkova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  629 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  627 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  634 vodickova@zsprestice.cz
Zezulová Blanka  asistentka pedagoga 379 304  629  

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka 379 304  634  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Žižková Jana (Jordán)   vychovatelka 379 304  765  
Štefflová Bohdana (Jordán)  vychovatelka 379 304  726  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Augustinová Vendula učitelka 379 304  723 augustinova@zsprestice.cz
Blažková Tereza  asistentka pedagoga 379 304  750 blazkova@zsprestice.cz
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Fialová Eliška  učitelka 379 304  717 fialova@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  718 hajzman@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
poradce2st@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Krátká Markéta  učitelka 379 304  721 kratka@zsprestice.cz
Kreidlová Barbora  učitelka 379 304  741 kreidlova@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kubíčková Martina  učitelka 379 304  717 kubickova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Lukášová Renáta  učitelka 379 304  721 lukasova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  učitelka 379 304  726 maxianova@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Novák Jindřich  učitel 379 304  741 novak@zsprestice.cz
Panušková Šárka  učitelka 379 304  722 panuskova@zsprestice.cz
Pitulová Barbora  učitelka 379 304  717 pitulova@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Šteflíková Eva  učitelka 379 304  753 steflikova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  727 valentova@zsprestice.cz
Volfová Hana  učitelka 379 304  718 h.volfova@zsprestice.cz
Volfová Naxerová Olga  učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Winterová Danuše  asistentka pedagoga 379 304  761 winterova@zsprestice.cz
Žítková Kateřina  asistentka pedagoga 379 304  726 k.zitkova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  765 j.zizkova@zsprestice.cz
Žižková Pavlína  učitelka 379 304  728 p.zizkova@zsprestice.cz

 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ

Bohatý program BRANNÉHO DNE

POŠTA Z KRŠKA

PROJEKT HOLOKAUST v hodinách dějepisu

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALKA pro žáky MŠ

SVÁTEK ZVÍŘAT – SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY pro veřejnost

Na Dni vědy a techniky

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti