Menu schované do tlačítka

 

Vánoční jarmark ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Po dvouleté pauze jsme mohli opět uspořádat velmi oblíbený a hojně navštěvovaný vánoční jarmark. Zahájení se letos ujal sbor Skaláček a Přeštické flétničky, kteří nás pak po celou dobu doprovázeli vánočními písněmi.

Počasí nám sněhovou nadílkou vykouzlilo zimní vánoční atmosféru, kterou si návštěvníci mohli vychutnat v atriu školy Na Jordáně, kde byly postaveny stánky žáků pátého až devátého ročníku. V budově školy prodávali svoje výrobky druháci, třeťáci a čtvrťáci.

Žáci a učitelé každý rok posouvají úroveň nabízených výrobků výš a výš. O výborné občerstvení ve venkovní učebně a v bufetu školy se nám postaraly paní kuchařky ze školní jídelny. Výtěžek z jarmarku bude použit na koupi věcí, které vzejdou z nejpovedenějších návrhů žáků.

Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy, kteří se na přípravě výrobků i celého jarmarku podíleli. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří tuto školní akci podpořili.

Vedení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

FOTOGALERIE

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Přehlídka nejlepších čtenářů 3. ročníkuNEW

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE pro prvňákyNEW

DESKOVÁ HRA ve výuce OVNEW

ATLETICKÉ SOUTĚŽE na naší škole

Den sociálních služeb se Skaláčkem a Přeštickými flétničkami

VÍTĚZSTVÍ ATLETICKÉM TROJBOJI

Exkurze do EKODEPONU v Černošíně

VYBÍJENÁ – úspěch v celorepublikovém finále

PŘEŠTICKÁ LAŤKA 2024

Projektový den s Micro:bitem

VI.B na výstavě Hádej, hledej, pozoruj

Krajské kolo v košíkové dívek opět u nás

Volejbal boduje

Vítězství v krajském kole basketbalu

Krajské finále ve volejbale

Start do světa práce (workshop)

Z akcí školní družiny

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti