Menu schované do tlačítka

 

Husité v západních Čechách

Ve dnech 21. a 22. února 2023 proběhl v naší škole pořad Husité v západních Čechách s historikem panem Liborem Markem. Zúčastnili se ho žáci pátého ročníku.

Tento interaktivní pořad provázel učivo vlastivědy, poutavým způsobem předvedl dětem těžký život v této době. Pořad byl komponován jako dobrodružný příběh – pokračoval řadou historických okamžiků a známých postav a končil největšími bitvami kališníků. Žáci se seznámili s regionálními zajímavostmi (například bitva u Domažlic, u Tachova, dobytí hradu Švihov, Rabí, první použití vozové hradby u Nekmíře), poslechli si husitské pověsti a mimo jiné měli možnost na základě vědeckých poznatků odhalit, o které oko vlastně husitský vojevůdce Jan Žižka doopravdy přišel jako malý chlapec.

Pan Libor Marek svým poutavým vyprávěním vysvětlil dětem klady i zápory husitských válek a pomohl jim vytvořit oboustranný náhled na husitskou tématiku. Největší zájem však u žáků vyvolala ukázka dobových zbraní, děvčata i chlapci si zbraně nejenom prohlédli, ale mohli i potěžkat, porovnat a dokonce některé části výstroje i vyzkoušet.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Markovi za krásný zážitek.

třídní učitelé 5. tříd

F O T O

 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou (1. ročník)  NEW

Florbalový turnaj ČEPS CUP
Vítězství v okresním kole
 NEW

FENOMÉN FLORBAL

Den s myslivci děti ocenily

Výtvarná soutěž „Malujeme naše město“

Ocenění úspěšných žáků Plzeňským krajem

Úspěch v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Abeceda peněz

DRAVCI žáky zaujali

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti