Menu schované do tlačítka

 

Z akcí školní družiny

 


Pes

Beseda "Bezpečný pes" se žákům ze školní družiny velmi líbila. Dozvěděli se zde, jak se zachovat při napadení psem, naučili se znát řeč psího těla, jejich mimiku a rozpoznat jejich varovné signály.

foto


Velikonoční stopovačka

Svátky jara si žáci ze školní družiny připomněli velikonoční stopovačkou. Procházkou v přírodě plnili zadané úkoly, jako například malování kraslic, skok v pytli nebo určování jarních květin. Na závěr je čekala sladká odměna v podobě pokladu, který si museli najít na dětském hřišti.

foto


Policie

Březen, měsíc bezpečnosti, si žáci školní družiny připomněli dopravní soutěží na sokolovně. Ve spolupráci s městskou policií byl pro ně připraven okruh, kde ve skupinách plnili zadané úkoly s dopravní tématikou. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších skupin.

foto


A R C H I V

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

První školní den NEW

Páťáci vítají prvňáčky NEW

ARCHIV 2022/2023


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti