Menu schované do tlačítka

 

 

Z akcí školní družiny 2022/2023

   

archiv Poznej svoje město
Každoročně se děti ze ŠD účastní vědomostní hry "Poznej svoje město", kterou pro ně připravuje KKC Přeštice. Procházkou po našem městě a plněním zadaných úkolů si připomínají památná místa a známé osobnosti, které ho proslavily.
archiv Den dětí
Svůj svátek oslavily děti ze ŠD soutěžním odpolednem na dětském hřišti. Soutěžilo se v několika disciplínách, například v hodu na cíl, ve vázání uzlů nebo skládání puzzlí. Na závěr na ně čekala sladká odměna ve formě pokladu, který musely samy najít.
archiv Bylinky
V prvních letních dnech proběhla ve ŠD beseda s bylinkářkou paní J. Kaslovou. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy bylinek, jejich zpracováním a užitkem. Proběhla i ochutnávka bylinkových čajů a sirupů.
archiv Hasiči
V květnu navštívily děti ze ŠD zbrojnici přeštických profesionálních hasičů. Prohlédly si zde vybavení a výstroj, seznámily se s náročností jejich práce. O dotazy nebyla nouze, dozvěděly se proto spoustu zajímavých informací o nelehké práci hasičů, kteří mnohdy nasazují i své životy při záchraně druhých.
archiv Pes
Beseda "Bezpečný pes" se žákům ze školní družiny velmi líbila. Dozvěděli se zde, jak se zachovat při napadení psem, naučili se znát řeč psího těla, jejich mimiku a rozpoznat jejich varovné signály.
archiv Stopovacka
Svátky jara si žáci ze školní družiny připomněli velikonoční stopovačkou. Procházkou v přírodě plnili zadané úkoly, jako například malování kraslic...
archiv Policie
Březen, měsíc bezpečnosti, si žáci školní družiny připomněli dopravní soutěží na sokolovně. Ve spolupráci s městskou policií byl pro ně připraven okruh...
archiv Jarní malování
Jarní prosluněný den strávily děti ze školní družiny v Městském parku malováním suchými křídami na asfalt. Inspirovalo je slunečné jarní počasí, hodnotily se nejlepší výkony.
archiv Morana
První jarní den se děti ze školní družiny rozloučily se zimou. Za bedlivého dozoru městské policie vynesly zimu v podobě Morany k řece,...
archiv Maškarní karneval
V době masopustního reje uspořádala školní družina pro děti maškarní bál. Odpoledne plné tance a soutěží si všichni moc užili.
archiv Návštěva městské knihovny
V březnu, měsíci knihy, navštívily děti ze školní družiny místní knihovnu, kde se seznámily s chodem knihovny a s pravidly půjčování knih. Vybrané knihy si mohly na závěr prohlédnout.
archiv Aktivity ve školní družině
V dlouhých zimních měsících si děti ze školní družiny užívaly rozmanité činnosti ve třídách ŠD. Hrály různá divadelní představení a používaly převleky na jednotlivé role...
archiv KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
tak jsme si nazvali zábavné odpoledne s hračkami, které si děti přinesly z domova. Každé dítě má doma svoji oblíbenou hračku nebo hru, ale my jsme měli ještě jeden úkol, promyslet, co by mohlo zaujmout i ostatní kamarádky a kamarády v družině...
archiv Zimní radovánky
Velkou radost nám udělala sněhová nadílka, kterou jsme si s žáky velmi užili. Chodili jsme bobovat, stavět sněhuláky a hrát si do vnitrobloku...
archiv Mikulášská nadílka
Moc jsme si užili příchod čerta a anděla, pro které si každé oddělení ŠD připravilo krátké pásmo básniček a písniček...
archiv Vánoční čas v družině
období adventu si žáci vybarvili vánoční ozdoby barvami na sklo, které dostali od čerta a anděla. Dále jsme vyráběli dárečky a přáníčka pro seniory do DPS Přeštice a Kristiána...

Z DRUŽINOVÝCH AKCÍ 2021/2022

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Poděkování od účastníků návštěvy z KrškaNEW

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NEW

Účast v matematické soutěži PANGEANEW

První přespolní běh pro naše atlety

Báječné Velikonoce v DPH

Návštěva Area D

Beseda – Harry Potter

Finálový florbalový turnaj v Praze

Úspěch v celostátním kole pěvecké soutěže

Přírodovědné bádání 2023/2024

Akce lezeckého kroužku

ÚSPĚCH v Přehlídce dětských recitátorů

Návštěva v SVČ Slunečnice

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti