Menu schované do tlačítka

 

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

1. 3. RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA, okresní kolo (DDM Blovice)
postupující žáci ze školního kola
 
3. 3. PLAVECKÝ VÝCVIK (poslední lekce)
II. C, D + III. C, D
 
7. 3. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM
MŠ Gagarinova, 16.30 h
 
8. 3. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM
pro rodiče dětí z okolních MŠ, budova ZŠ v Rebcově ulici, 16.30 h
 
9. 3. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM
MŠ Dukelská, 16.30 h
 
10. 3. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, AREA – D Plzeň
4. ročník
 
17. 3. Matematická soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN, okresní kolo
2. – 5. ročník
 
20. 3. PĚVECKÁ SOUTĚŽ KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, celostátní kolo, Karlovy Vary
postupující žáci z krajského kola
 
21. 3. Environmentální program: JAK JSEM POTKAL ŽÍŽALU
III.A a III.B
 
22. 3. Environmentální program: JAK JSEM POTKAL ŽÍŽALU
III.C a III.D
 
23. 3. Program finanční gramotnosti Abeceda peněz: Zvládneme to ve škole
4. ročník
 
28. 3. Historický program Libora Marka: PŘEMYSLOVCI
IV.A, IV.B
 
28. 3. Národní finále ve FLORBALE, kat. dívky – Praha
postupující z krajského kola
 
28. 3. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. ROČNÍKU
MŠ Příchovice
 
29. 3. Historický program Libora Marka: PŘEMYSLOVCI
IV.C
 
29. 3. Program finanční gramotnosti Abeceda peněz: Kam se kutálí peníze
2. ročník
 
30. 3. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. ROČNÍKU
MŠ Dukelská
 

ŠKOLNÍ ROK 23/24
organizace, volné dny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH


Z NAŠICH AKCÍ

Poděkování od účastníků návštěvy z KrškaNEW

Z AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NEW

Účast v matematické soutěži PANGEANEW

První přespolní běh pro naše atlety

Báječné Velikonoce v DPH

Návštěva Area D

Beseda – Harry Potter

Finálový florbalový turnaj v Praze

Úspěch v celostátním kole pěvecké soutěže

Přírodovědné bádání 2023/2024

Akce lezeckého kroužku

ÚSPĚCH v Přehlídce dětských recitátorů

Návštěva v SVČ Slunečnice

V Í C E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti