Menu schované do tlačítka

 

 

 

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023
se koná dne

Повідомлення про зарахування дітей
до 1 курсу початкової школи

14. června 2022 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin
v budově 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice
v Rebcově ulici č. 386

 

Zápis je určen pouze pro budoucí žáky ukrajinské národnosti

Набір розрахований лише на майбутніх учнів української національності

 

Rodič (zákonný zástupce) dítěte přinese s sebou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněný dotazník pro rodiče a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Батьки (законні опікуни) дитини приносять з собою її посвідчення особи, свідоцтво про народження дитини, заповнену анкету для батьків та заяву про вступ дитини до базової освіти.

TISKOPISY KE STAŽENÍ ZDE

 

Dle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů zápisu podléhají všechny děti, které dovrší šestý rok do 31. srpna 2022 a starší.

 

V Přešticích 3. 5. 2022

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

 

PDF VERZE

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti