Menu schované do tlačítka

 

Kontakty

Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice  379 304 714  
     
Fornouz Petr, ředitel  379 304 709
778 405 978
fornouz@zsprestice.cz
Hrubá Michaela, zást. řed.  379 304 711
778 404 195
hruba@zsprestice.cz
Boulová Ivana, zást. řed.  379 304 710
778 404 194
boulova@zsprestice.cz
     
Tomanová Růžena, sekretariát  379 304 700 sekretar@zsprestice.cz
     
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
606 344 170  

Fax: 379 304 708

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.  379 304 621
778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice  379 304 622  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí  379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

 
funkce telefon: e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga 379 304  629  
Bezděková Anna  učitelka 379 304  629 bezdekova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka 379 304  630 capkova@zsprestice.cz
Černá Petra  asistentka pedagoga 379 304  627  
Friebel Lukáš  učitel 379 304  627 friebel@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka 379 304  637 fornouzova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka 379 304  637 havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka 379 304  629 hola@zsprestice.cz
Chlumová Lenka  asistentka pedagoga 379 304  637
Chmelíková Veronika  učitelka 379 304  623 chmelikova@zsprestice.cz
Kopřivová Vladislava  učitelka 379 304  629 koprivova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka 379 304  630 kvetonova@zsprestice.cz
Mašát Radek  učitel 379 304  627 masat@zsprestice
Medková Helena  učitelka 379 304  624 medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka 379 304  630 motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka 379 304  627 mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka 379 304  629 nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka 379 304  624 placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka 379 304  637 radilova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka 379 304  630 schluckova@zsprestice.cz
Sobotková Daniela  učitelka 379 304  623 sobotokova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  623 veliskova@zsprestice.cz
Veselá Eva  učitelka 379 304  627 vesela@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka 379 304  624 vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka 379 304  637 vodickova@zsprestice.cz
Zezulová Blanka  asistentka pedagoga 379 304  627  

 

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka 379 304  633 druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka 379 304  634  
Kokošková Šárka  vychovatelka 379 304  641  
Macháčková Helena  vychovatelka 379 304  632  
Žižková Jana (Jordán)   vychovatelka 379 304  726  
Štefflová Bohdana (Jordán)  vychovatelka 379 304  726  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Blažková Tereza asistentka pedagoga 379 304  750 blazkova@zsprestice.cz
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  738 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  718 hajzman@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
poradce2st@zsprestice.cz
Hodaň Zbyšek učitel 379 304  718 hodan@zsprestice.cz
Jílková Lucie  asistentka pedagoga 379 304  750 jilkova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  717 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  717 koziskova@zsprestice.cz
Krátká Markéta učitelka 379 304  721 kratka@zsprestice.cz
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Kučerová Magdaléna  učitelka 379 304  724 m.kucerova@zsprestice.cz
Lukášová Renáta učitelka 379 304  721 lukasova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  712
379 304  754
matejovska@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  učitelka 379 304  726 maxianova@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Pastyříková Lada učitelka 379 304  723 pastyrikova@zsprestice.cz
Peclová Šárka  učitelka 379 304  722 peclova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šestáková Jitka  učitelka 379 304  719 sestakova@zsprestice.cz
Šteflíková Eva  učitelka 379 304  753 steflikova@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  727 valentova@zsprestice.cz
Volfová Hana  učitelka 379 304  718 h.volfova@zsprestice.cz
Volfová Naxerová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Žitková Kateřina  asistentka pedagoga 379 304  726 k.zitkova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  726 j.zizkova@zsprestice.cz
Žižková Pavlína  učitelka 379 304  728 p.zizkova@zsprestice.cz

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Nabídka zájmových kroužků

FILM K POCTĚ JOSEFU HLÁVKOVI
190. výročí narození
NEW

SKALÁČEK – VÁNOCE opět onlineNEW

Druháci na návštěvě v knihovněNEW

Úspěch v krajském kole přespolního běhu

Logická olympiáda - postup do FINÁLE v PRAZE

Baťůžkový projekt aneb Pomáháme v Africe

O domácích mazlíčcích ve SVČ Slunečnice

Setkání se spisovatelem Janem Opatřilem

Návštěva JUNIORFESTU 2021

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti