Menu schované do tlačítka

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice zahájila na jaře roku 2016 spolupráci s akreditovaným centrem jazykových zkoušek Cambridge English – EUFRAT Group, která zařadila naši školu do sítě svých partnerských škol. V rámci této spolupráce tak můžeme našim žákům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a to přímo na půdě naší školy.

Tyto jazykové zkoušky představují špičku v uznávání jazykové kvalifikace ve světě i v České republice. Všechny zkoušky jsou na seznamu státem uznávaných zkoušek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, akceptují je tisíce zaměstnavatelů a univerzit.

Držitelům certifikátů přináší zkoušky mnoho výhod, například:

  • možnost odpuštění přijímacích zkoušek na SŠ nebo VŠ nebo zkoušky v průběhu studia z daného jazyka
  • výhodu v případě odvolání k přijetí na SŠ
  • možnost studia v zahraničí na SŠ nebo VŠ
  • jednoznačnou a průkaznou jazykovou kompetenci
  • snazší uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak v zahraničí, lepší pracovní ohodnocení
  • motivaci, prestiž Další informace o těchto zkouškách naleznete na webu centra zkoušek EUFRAT www.eufrat.cz

Kurz přípravy na jazykové zkoušky

Pro zájemce ze 7. tříd s výbornými výsledky v předmětu Anglický jazyk otevíráme ve školním roce 2021/22 přípravný kurz na zkoušky A2 Key for Schools (dříve KET).

Tento přípravný kurz bude mít formu kroužku a bude probíhat v rozsahu 60 minut týdně. Cena za pololetí je 240 Kč. Žáci si pořizují pracovní sešit Exam Booster A2 Key for Schools (cena bude upřesněna).

Mezinárodní zkoušky A2 Key for Schools prověřují všechny jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení, probudit v nich radost ze studia cizího jazyka, dosažených výsledků a motivovat je k další práci.

Jazykové zkoušky u nás ve škole

Žáci, kteří projdou kurzem přípravy na A2 Key for Schools, absolvují v průběhu školního roku „zkoušky nanečisto“, které přímo zde u nás na škole zdarma provede centrum jazykových zkoušek EUFRAT Group, které také testy opraví a každému účastníkovi poskytne zpětnou vazbu.

V závěru školního roku 2021/22 pak proběhnou „ostré“ A2 Key for Schools zkoušky přímo u nás na škole opět ve spolupráci s Eufrat Group, cena mezinárodních zkoušek KET se pohybuje kolem 2.700 Kč.

Další podrobnosti se případní zájemci dozvědí na začátku nového školního roku 2021/22, nebo na emailu volfova@zsprestice.cz, nebo maxianova@zsprestice.cz.


PDF VERZE a přihláška

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků
na 1. stupni

Přijmeme učitele matematiky
zástup, vhodné i pro studenty

PŘIHLÁŠKY NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKNEW

ADAPTAČNÍ KURZY 6. ROČNÍKUNEW

Kurz přípravy na jazykové zkoušky z angličtiny

Od 13.9. nebudou žáci testováni přítomnost COVID - 19

Změny konce vyučování
na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 20/21

ARCHIV 20/21


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti