Menu schované do tlačítka

 

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

26.4. PROJEKTOVÝ DEN "Roboti už jsou tady"
IX.B
 
27.4. PROJEKTOVÝ DEN "Roboti už jsou tady"
IX.C
 
29.4. PROJEKTOVÝ DEN "Roboti už jsou tady"
IX.D
 
3.5. PROJEKTOVÝ DEN Oselce
zájemci z 8. ročníku
 
3.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM O DOSPÍVÁNÍ A PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ
IX.A, IX.D
 
4.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM O DOSPÍVÁNÍ A PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ
IX.A, IX.D
 
4.5. PROJEKTOVÝ DEN Oselce
zájemci z 8. ročníku
 
4.5. CAMBRIDGE ZKOUŠKY NANEČISTO
zájemci
 
5.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM "Blázníš? No a?"
IX.B
 
9.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM "Blázníš? No a?"
IX.E
 
10.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM P-CENTRUM
VIII.E
 
10.5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy
1. OPRAVNÝ TERMÍN
 
11.5. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy
2. OPRAVNÝ TERMÍN
 
11.5. MATEMATICKÁ SOUTĚŽ "MaSo" - Plzeň
zájemci
 
12.5. PŘEŠTICKÁ LAŤKA
vybraní žáci
 
12.5. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo Plzeň
postupující žáci
 
13.5. PROJEKTOVÝ DEN "Roboti už jsou tady"
IX.E
 
13.5. ŠKOLNÍ VÝLET Špičák
IX.D
 
17.5. POHÁR ROZHLASU - okresní kolo Přeštice
vybraní žáci
 
18.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM P-CENTRUM
VIII.A
 
19.5. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo kategorie D - Plzeň
postupující žáci
 
20.5. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - (Česká školní inspekce)
IX.A, IX.B
 
24.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM P-CENTRUM
VIII.E
 
24.5. ZKOUŠKY CAMBRIDGE
zájemci
 
25.5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ
 
26.5. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - (Česká školní inspekce)
IX.C
 
27.5. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - (Česká školní inspekce)
IX.D, IX.E
 
27.5. KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SKALKA PRO MŠ
aula Na Jordáně
 
30.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM O DOSPÍVÁNÍ A PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ
IX.C, IX.B
 
31.5. KONCERT SBORŮ SKALKA, SKALÁČEK A PŘEŠTICKÝCH FLÉTNIČEK
od 17 hodin v aule Na Jordáně
 
31.5. PREVENTIVNÍ PROGRAM O DOSPÍVÁNÍ A PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ
IX.C, IX.E
 
31.5.–3.6. VODÁCKY KURZ
VIII.C + zájemci
 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 21/22
organizace, prázdniny, pomůcky...

Nabídka zájmových kroužků

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Děti z družiny u hasičůNEW

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉNEW
velký úspěch malých herců

Projektové dny informatiky

EXKURZE do SŠ OSELCE

Krajské kolo štafetového poháru

Prvňáci na besedě se spisovatelkou

Úspěch v krajském kole vybíjené

Úspěch v dopravní soutěži

1. místo ve Štafetovém poháru 2022

Vítězství v okresním přeboru ve vybíjené děvčat

Tělocvik nejsou jen metry, body a sekundy

Počítačová učebna zcela v novém

V Í C E   Z D E


ZAJÍMAVOSTI

Pocta Josefu Hlávkovi ke 190. výročí narození

Prestižní cena za vědu pro paní Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti