Menu schované do tlačítka

 

 

Informace vedení Základní školy Josefa Hlávky Přeštice

Na základě rozhodnutí vlády dojde od 30. listopadu 2020 (včetně) ke změně organizace výuky na 1 a 2. stupni Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.

 

1. stupeň

Výuka všech ročníků (1. až 5. ročník) bude od 30. 11. probíhat prezenčně.

Upřesnění organizace vyučování v jednotlivých ročnících bude zveřejněna ve středu 25. 11. 2020.

V týdnu od 23. 11. do 27. 11. bude probíhat výuka dle stávajícího rozvrhu, tj. 1. a 2. ročník prezenčně, 3. až 5. ročník distančně.

Žáci 1. a 2. ročníku budou pokračovat od pondělí 23. 11.2020 v pravidelné prezenční výuce. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku. Nebudou vyučovány předměty Hudební výchova a Tělesná výchova. Místo těchto předmětů budou dle uvážení třídních učitelů zařazeny předměty Český jazyk nebo Matematika, případně pobyt venku (vycházky).
Žáci pro vstup do školy budou používat vstup přes šatny.

Začátky a konce vyučování (zůstává v platnosti do 27. 11.):

1. ročník:
začátek vyučování v 7.50 (příchod od 7.30 hod. nejdéle do 7.45 hod.), konec vyučování v 11.30 hod.

2. ročník:
začátek vyučování v 8.00 hod. (příchod 7.45 až 7.55 hod.), konec vyučování v pondělí a ve středu ve 12.25 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v 11.45 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování a pohybu po školní budově roušky (vlastní, ve výjimečných případech, např. zapomenutí roušky doma, škola roušku zajistí). Stejná opatření platí i při pobytu ve školní družině. Roušky nemusejí mít žáci při venkovních aktivitách (školní vyučování, školní družina) při dodržení nařízených opatření.

Stravování: (zůstává v platnosti do 27. 11.)

Pro žáky 1. a 2. ročníku (prezenční výuka) bude zajištěno stravování ve školní výdejně v Rebcově ulici. Přihlášení žáci 1. a 2. ročníku budou mít oběd automaticky přihlášený.

Pro žáky 3. až 5. ročníku budou jídla vydávána do jídlonosičů pouze ve školní jídelně Na Jordáně v době od 10.45 do 13.00 hod. V termínu od 23. 11. do 27. 11. budou mít všichni strávníci z 3. až 5. ročníku obědy odhlášeny. Obědy opětovně nutno přihlásit u vedoucí školní jídelny.  

 Školní družina (zůstává v platnosti do 27.11.)

Od 18. 11. 2020 bude znovu otevřena školní družina. Provoz ranní školní družiny bude zajištěn. Vstup do ranní družiny hlavním vchodem z Rebcovy ulice (6.05 – 7.15 hod.). Všechna oddělení školní družiny budou umístěna v budově v Rebcově ulici.
Školní družina bude otevřena pouze pro přihlášené žáky 1. a 2. ročníku.
Krizová škola – školní družina (3. až 5. ročník – určení žáci dle zákona) pokračuje do pátku 27. 11. Od pondělí 30. 11. je provoz krizové školy zrušen, přechod na prezenční výuku.

 


 

2. stupeň

Výuka 6. až 9. ročníku základní školy od 23. 11. do 27. 11. 2020

Žáci 6. až 9. ročníku budou mít nadále distanční formu vzdělávání dle stávajícího zveřejněného rozvrhu pro distanční výuku.

VÝUKA OD 30. 11. 2020

49. týden (30. 11. až 4. 12.)

Prezenční výuka:     9. ročník (9. A, B, C, D, E)    
                              8. ročník (8. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. B, D, E)
Distanční výuka:      7. ročník (7. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. A, C)

50. týden (7. 12. až 11. 12.)

Prezenční výuka:     9. ročník (9. A, B, C, D, E)
                              7. ročník (7. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. A, C)
Distanční výuka:      8. ročník (8. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. B, D, E)

51. týden (14. 12. až 18. 12.)

Prezenční výuka:     9. ročník (9. A, B, C, D, E)
                              8. ročník (8. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. B, D, E)
Distanční výuka:      7. ročník (7. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. A, C)

52. týden (21. 12. a 22. 12.)

Prezenční výuka:     9. ročník (9. A, B, C, D, E)
                              7. ročník (7. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. A, C)
Distanční výuka:      8. ročník (8. A, B, C, D, E)
                              6. ročník (6. B, D, E)

Rozvrhy pro všechny ročníky budou zveřejněny ve středu 25. 11. po 16. hodině.

Od 23. 12. jsou vánoční prázdniny pro všechny ročníky. Nástup po novém roce do školy bude v pondělí 6. 1. 2021. Organizace výuky po novém roce bude upřesněna dle situace.

Stravování: (zůstává v platnosti do 27. 11.)

Pro žáky 6. až 9. ročníku bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Jídla budou vydávána pouze do jídlonosičů ve školní jídelně Na Jordáně v době od 10.45 do 13.00 hod. V termínu od 23. 11. do 27. 11. budou mít všichni strávníci ze 6. až 9. ročníku obědy odhlášeny.
Obědy nutno opětovně přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Stravování od 30. 11.

Pro všechny žáky prezenční výuky bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci mající prezenční výuku budou mít obědy automaticky přihlášeny.

Žáci mající distanční výuku budou mít obědy automaticky odhlášeny. V termínu distanční výuky je nutno obědy přihlásit. Pro žáky mající distanční výuku bude zajištěno stravování ve školní jídelně výdejem pouze do jídlonosičů.

Čas výdeje obědů do jídlonosičů bude upřesněn společně s organizací výuky.


Další průběžné informace budou zveřejňovány na stránkách školy www.zsprestice.cz.

V případě dotazů lze kontaktovat vedení školy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

V Přešticích  20. 11. 2020

Mgr. Petr Fornouz v. r.
ředitel školy

 

PDF VERZE

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY od 30.11.

HISTORICKÉ BESEDY žáky zaujaly

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Účet Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti